Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1999, Tom 90, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Profesora Mariana Małowista (1909-1988). s. 397-398
Severino da Silesia recte Seweryn Jung z Głogówka. Zapomniany franciszkanin-reformat w Centralnym Sudanie na początku XVIII wieku Rafał Karpiński s. 399-414, 587
Testament polityczny jako instrument władzy monarszej w Prusach Książęcych oraz Rzeczypospolitej w XVI wieku Igor Kąkolewski s. 415-424, 587
Spory o słowa, czyli feudalizm afrykański i europejski Antoni Mączak s. 425-432, 587-588
Rachunki krakowskiej wagi wielkiej jako źródło do dziejów handlu ołowiem i glejtą w Polsce w XVII wieku Danuta Molenda s. 433-444, 588
Intronizacja "kabaki" Mutesy w świetle relacji Speke'a - odkrywcy źródeł Nilu Bronisław Nowak s. 445-451, 588
Handel Litwy z Zachodem w XV wieku Henryk Samsonowicz s. 453-458, 588
Żydzi w miasteczkach guberni witebskiej w połowie XIX w. Zaludnienie i struktura zawodowa Barbara Stępniewska-Holzer s. 459-469, 588
O tradycji ustnej jako źródle historycznym (Peru, wiek XVI-XVII) Jan Szemiński s. 471-489, 589
Terytorium i granice Songhaju w końcu XV i w XVI wieku - problem centrum i obszarów peryferyjnych wielkiego państwa zachodnioafrykańskiego Michał Tymowski s. 491-510, 589
Nazwy ulic, placów i dzielnic w miastach polskich: nośniki informacji - źródła historyczne - zabytki kultury Andrzej Wyrobisz s. 511-523, 589
Auksologia historyczna : nowa droga czy manowce historii gospodarczej? Michał Kopczyński s. 525-540, 589
Archetypy i historia : uwagi o Polskich dziejach bajecznych Wincentego Kadłubka Jacka Banaszkiewicza Grzegorz Myśliwski Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 541-551
Nowe spojrzenie na dzieje inteligencji polskiej : (na marginesie książki Ludwika Hassa, Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Łowicz 1999) Janusz Żarnowski Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 553-560
„Amos and the Officialdom in the Kingdom of Israel. The socio-economic position of the officials in the light of the biblical, the epigraphic and archaeological evidence”, Izabela Jaruzelska, Poznań 1998 : [recenzja] Łukasz Niesiołowski-Spanò Izabela Jaruzelska (aut. dzieła rec.) s. 561-563
„Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka”, Andrzej Trojnar, Katowice 1998 : [recenzja] Tadeusz Aleksandrowicz Andrze Trojnar (aut. dzieła rec.) s. 563-565
„Cesarz Probus 276–282 n.e.”, Wiesław Kaczanowicz, Katowice 1997 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wiesław Kaczanowicz (aut. dzieła rec.) s. 565-568
„Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych”, red. Zenon Hubert Nowak, Andrzej Radzimiński, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-572
„Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku”, Warszawa 1995; „Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku cz. 1–2”, Warszawa 1995; „Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku”, Warszawa 1994; „Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim”, Warszawa 1996; „Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX”, Warszawa 1997 : [recenzja] Bronisława Kopczyńska-Jaworska s. 573-575
„Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna”, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 576-578
„Łyczaków dzielnica za Styksem”, Stanisław Sławomir Nicieja, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998 : [recenzja] Emanuel Halicz Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 578-579
„Missioni e Addetti militari italiani in Polonia (1919–1923)”, Alessandro Gionfrida, Roma 1996 : [recenzja] Elio Lodolini Alessandro Gionfrida (aut. dzieła rec.) s. 580-581
„Transformacja i postkomunizm”, Jan Kofman, Wojciech Roszkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kofman (aut. dzieła rec.) Wojciech Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 581-583
Polska książka emigracyjna i jej drogi do kraju : spotkanie z Jerzym Kulczyckim Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 585-586
Polskie Towarzystwo Heraldyczne : nagroda im. Adama Heymowskiego Sławomir Górzyński Stefan K. Kuczyński s. 586