Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
2010, Tom 101, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moneta episcopalis : mennictwo biskupie w Europie Środkowej X-XIII w. i jego zachodnioeuropejski kontekst Marcin Rafał Pauk s. 539-571
Pieniądze, mnisi i pobożność : donacje Ferdynanda I, Alfonsa VI i Urraki dla opactwa w Cluny (XI-XII w.) Michał Tomasz Gronowski s. 573-583
Lwowski szlak handlowy i intensyfikacja obiegu monetarnego na północnej Bukowinie w XIV-XVI w. Alexander Oguy s. 585-609
Zmagania ze smokiem... : działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją (1981-1987) Jerzy Kochanowski s. 611-640
Vermögensbasis der Liechtensteiner in Mähren bis 1620 Marek Vařeka s. 641-649
Polsko-hiszpańskie kontakty gospodarcze w okresie międzywojennym Dawid Kabaciński s. 651-662
Projekt reformy finansów publicznych Rumunii autorstwa Nicolae Titulescu z 1921 r. w świetle źródeł rumuńskich Andrzej Dubicki s. 663-674
Czarne na czerwonym : na marginesie książki Jerzego Kochanowskiego,"Tylnymi drzwami. <<Czarny rynek >> w Polsce 1944-1989", Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010, s. 385 Marcin Kula Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 675-678
"W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932", Piotr Janus, Kraków 2009 : [recenzja] Paweł Duber Piotr Janus (aut. dzieła rec.) s. 678-684
"Brakteaty - pieniądz średniowiecznych Prus", Borys Paszkiewicz, Wrocław 2009 : [recenzja] Michał Kulisiewicz Borys Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 684-685
"Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002", Maria Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Maria Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 686-687