Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1916, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka stanowiska międzynarodowego Polski na przełomie XVI i XVII wieku Kazimierz Konarski s. 129-140
Adam Pilchowski : działacz agrarny z czasów zygmuntowskich Ignacy Tadeusz Baranowski s. 141-151
Jus Tutoriae w dobrach duchownych na Mazowszu Ignacy Tadeusz Baranowski s. 152-156
U stóp Babiej Góry : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 157-174
"Księga domowa" Leona i Hieronima Kochanowskich : (1763-1855). s. 175-197
Świętokrzyżcy : pierwsze tajne Towarzystwo Demokratyczne w Warszawie : (kartka archiwalna z roku 1838) Alexander Kraushar s. 198-232
Program badań nad historyą kartografii Polski Bolesław Olszewicz s. 233-239
Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Historyi w Warszawie z roku 1915. s. 241-255