Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1915, Tom 19, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza Państwa Litewskiego. (Dokończenie) Witold Kamieniecki s. 121-153
Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieźnieńskich. Ustęp z dziejów hierarchi kościoła polskiego Henryk Likowski s. 154-190
Opór sądów w roku 1813 Hipolit Grynwaser s. 191-206
Wielmoża węgierski w Polsce B. Jaroszewska s. 207-219
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 220-248
Sprostowanie Antoni Rybarski s. 248