Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1965, Tom 56, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi : cz. 3 : Metropolia czernihowska Andrzej Poppe s. 557-569
Czynniki zewnętrzne w procesie dojrzewania rewolucji bałkanskich (1849-1878) Milorad Ekmečić s. 570-594
Narodowy Związek Robotniczy w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego : grudzień 1918 - styczeń 1919 Teresa Monasterska s. 595-625
Węzłowe problemy odbudowy przemysłu polskiego po pierwszej wojnie światowej Zbigniew Landau s. 626-643
Zwingli i Kalwin a Polska Oskar Bartel s. 644-650
Kilka kwestii z rozwoju organizacyjnego Ludu Polskiego (1837-1846) w świetle najnowszej historiografii Marian Tyrowicz s. 651-657
Historiografia zachodnioniemiecka o Powstaniu Warszawskim : na marginesie książki Hansa von Krannhalsa, Der Warschauer Aufstand 1944, Frankfurt a/M 1962) Henryk Zieliński s. 658-666
"Die Ausbreitung der abendländischen Stadt im östlichen Mitteleuropa", Heinz Stoob, "Zeitchrift für Ostforschung", T. X, 1961, z. 1, s. 25-84 : [recenzja] Tadeusz Lalik Heinz Stoob (aut. dzieła rec.) s. 667-673
"Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1764" T. I, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Lepszego, Kraków 1964 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Kazimierz Lepszy (aut. dzieła rec.) s. 673-677
"Slovenska měd v 16. a 17. Storiči", J. Vlachovič, Bratislava 1964 : [recenzja] Danuta Molenda J. Vlachovič (aut. dzieła rec.) s. 677-682
"Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce", Edward Wojciechowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Edward Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 682-684
"Studia nad powstawaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815-1870", T. I "Przemysł", Gryzelda Missalowa, Łódź 1964 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Gryzelda Missalowa (aut. dzieła rec.) s. 684-688
"Karl Marx and the British Labour Movement : years of the First International", Henry Collins, Chaim Abramsky, London 1965 : [recenzja] Henryk Katz Chaim Abramsky (aut. dzieła rec.) Henry Collins (aut. dzieła rec.) s. 688-691
"W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa", Andrzej Walicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 691-694
"Krizis samodierżawija na rubieże 1870-1880 godow", P. A. Zaionczkowskij, Moskwa 1964 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zaionczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 694-696
"Dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier Français", wyd. Jean Maitron, cz. 1 [A-Cz], Paris 1964 : [recenzja] Monika Matysiak Jean Maitron (aut. dzieła rec.) s. 696-697
"The Appeasers", Martin Gilbert, Richard Gott, London 1963 : [recenzja] Henryk Batowski Martin Gilbert (aut. dzieła rec.) Richard Gott (aut. dzieła rec.) s. 697-701
Kronika. s. 702-708