Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1909, Tom 8, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Presbiter Diocleas. Pop Duklijanin. (Zapiska z teki pozgonnej Maksymiliana Gumplowicza) Maksymilian Gumplowicz s. 257-268
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 269-283
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 284-312
Nauczyciele spółczesnej historyi. I. Gabryel Monod Marceli Handelsman s. 313-332
Spory o bibliotekę i zapis Konstantego Świdzińskiego. (Fragment z dziejów Biblioteki Ordynacyi hr. Krasińskich w Warszawie) Franciszek Pułaski s. 333-360
Spis miejscowości oznaczonych na mapie archeologicznej, w którym zostały odkryte zabytki dawnej przeszłości Tadeusz Dowgird s. 361-366
Wodociagi i kanały miejskie. Z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 367-382
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 383-386