Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1907, Tom 5, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki Biskupstwa Krakowskiego Maksymilian Gumplowicz s. 139-153
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 154-169
Odwrócenie przymierzy w Europie 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 170-186
Przymierze prusko-polskie i konstytucya majowa : w oświetleniu dyplomacyi francuskiej Ernest Łuniński s. 187-209
Z pamiętnika kapitana austrayackiego Pecka : (przyczynek do dziejów powstania polskiego w r. 1831) Grzegorz Smólski s. 210-228
Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce : przyczynek do dziejów magistratury naszej Wacław Męczkowski s. 229-242
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 243-258
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 259-273
Kronika s. 274