Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1956, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień spornych tzw. "wtórnego poddaństwa" w Europie Środkowej Benedykt Zientara s. 241-242, 3-47
Ze studiów nad stosunkami gospodarczymi między miastem a wsią w Prusach Krzyżackich w pierwszej poł. XV w. Bronisław Geremek s. 242-245, 48-102
Ideologia polityczna "Satyr" Krzysztofa Opalińskiego Władysław Czapliński s. 103-125, 245-246
Wyniki poszukiwań źródłowych dotyczących wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660, dokonanych w Szwecji w r. 1955 Antoni Mączak s. 126-142
Materiały do sytuacji na Ukrainie Prawobrzeżnej i ruchów hajdamackich lat 50-tych i 60-tych XVIII wieku z korespondencji Jerzego Wandalina Mniszcha Antoni Podraza Emanuel Rostworowski s. 143-160
Z nieznanej korespondencji Descorchesa i La Roche'a z 1794/95 Jan Reychman s. 161-165
Z problematyki handlu gdańskiego w XV wieku : w związku z pracami Mariana Biskupa, Handel wiślany w latach 1454-1466, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 14, 1953, s. 155-199 ; Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy XV wieku t. 14 "Przegląd Historyczny", t. 45, z. 2-3, 1954, s. 390-407 Henryk Samsonowicz s. 166-178
"Rim i rannieje christianstwo", Robert Wipper, Moskwa 1954 : [recenzja] Jerzy Kolendo Anna Mączakowa Ewa Wipszycka Robert Wipper (aut. dzieła rec.) s. 179-186
"Das Bauernlegen in Mecklenburg : eine Untersuchung zur Geschichte der Bauernschaft und der zweiten Leibeigenschaft in Mecklenburg bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts", Johannes Nichtweiss, Berlin 1954 : [recenzja] Benedykt Zientara Johannes Nichtweiss (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Die Münz- und Währungspolitik des Deutschen Ordens in Preussen : ihre historischen Probleme und seltenen Gepräge", Emil Waschinski, Göttingen 1952 : [recenzja] Bronisław Geremek Emil Waschinski (aut. dzieła rec.) s. 191-197
"De Oosterse Handel te Amsterdam : Het oudst bewaarde koopmansboek van een amsterdamse vennostschap betreffende de handel op de Oostzee 1485-1490", N. W. Posthumus, Lejda 1953 : [recenzja] Marian Małowist N. W. Posthumus (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Anglijskaja burżuaznaja rewolucija", pod red. E. A. Kosminskiego i J. A. Lewickiego, Moskwa 1954 : [recenzja] Kazimierz Piwarski E. A. Kaminski (aut. dzieła rec.) J. A. Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 200-211
"Polska i Rosja a wojna północna", W. D. Koroluk, Warszawa 1954; tenże "Russkaja dipłomatia i podgotowka wstuplenia Rieczi Pospolitoj w siewiernuju wojnu" Uczonyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija T. VII, Moskwa 1953, s. 210-276 ; tenże "Wstuplenie Rieczi Pospolitoj w siewiernuju wojnu" Uczonyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija T. X, Moskwa 1954, s. 239-347 : [recenzja] Józef Gierowski W. D. Koroluk (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Supliki chłopskie z XVIII wieku : z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego" wyd. Janina Leskiewiczowa i Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Wojennyje rieformy 1860-1870 godow w Rossii", P. A. Zajonczkowskij, Moskwa 1952 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zajonczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 222-227
"Der deutsche Generalstab : geschichte und Gestalt 1657-1945", Walter Görlitz, Frankfurt am Main 1950 : [recenzja] Andrzej Józef Kamiński Walter Görlitz (aut. dzieła rec.) s. 228-239