Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1909, Tom 9, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410 : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 121-132
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 133-152
Zasiedlenie Ukrainy kijowskiej w połowie wieku XVIII-go : królewszczyzny Aleksander Jabłonowski s. 153-169
Sądy Referendarskie : (dokończenie) Ignacy Tadeusz Baranowski s. 170-184
Dekabryści i ich stosunek do Polski Aleksander Jabłonowski s. 185-214
Paleografia w służbie dyplomatyki Władysław Semkowicz s. 215-227
Z czasów wojen kozackich : przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648-1655 ze źródeł współczesnych zebrane Hieronim Łopaciński s. 228-248
Ś. p. Ludwik Gumplowicz J. K. Kochanowski s. 249-254
Ś. p. Tadeusz Smoleński : (16 VIII 1884 † 29 VIII 1909) G. Maspero s. 254-259
Sprostowanie : do artykułu p. Jana Szczęsnego Ptaszyckiego o Memoryale Ostroroga. s. 260