Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1975, Tom 66, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Domeny cesarzy rzymskich w I-III wieku n.e. Dorothy J. Crawford s. 539-556
Non est aequa haec via : prestiż funkcji publicznych w społeczeństwie merowińskim Roman Michałowski s. 557-574
Głody i zarazy w Ualacie w XIX wieku Michał Tymowski s. 575-588
"Droga" jako platforma kształtowania się ideologii piłsudczyków Daria Nałęcz s. 589-608
Nieznane listy Juliana Macieja Goslara z 1848 r. Jan Kozik s. 609-620
Dokumenty centralnych instancji KPP w sprawie zagrożenia Śląska i Gdańska Józef Kowalski s. 621-633
W sprawie odtwarzania średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej : (w zwiazku z artykułem H. Fokcińskiego, W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej, "Roczniki Humanistyczne" t. XXI, z. 3, s. 119-139) Eugeniusz Wiśniowski H. Fokciński (aut. dzieła rec.) s. 635-639
Prasa emigracyjna obozu 3 maja : (na marginesie pracy St. Szostakowskiego, Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848, Olsztyn 1974) Hanna Lutzowa S. Szostakowski s. 641-651
"Historia starożytnego Rzymu", Maria Jaczynowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 653-655
"The Age of Arthur. A history of the British Isles from 350 to 650", John Morris, London : [recenzja] Witold Dreger John Morris (aut. dzieła rec.) s. 655-658
"Byłgarskijat srednewekowen grad. Osztestweno-ikonomiczeski oblik", Straszimir N. Liszew, Sofija 1970 : [recenzja] Karol Górski Straszimir N. Liszew (aut. dzieła rec.) s. 659-662
"Polska w oczach Anglików, XIV-XVI w.", Henryk Zins, Warszawa 1974 : [recenzja] Zofia Libiszowska Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 662-665
"Życie codzienne w renesansowym Poznaniu", Lucyna Sieciechowiczowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Sybill Bidwell-Hołdys Lucyna Sieciechowiczowska (aut. dzieła rec.) s. 666-669
"Gistoryja Beloruskaj SSR u pjaci tamach, t. 1-3", Minsk 1972-1973 : [recenzja] Marceli Kosman s. 669-671
"Diariusz wypadków 1848 roku", Aleksander Batowski, rękopis przejrzał, oprac., wstępem opatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Krzysztof Dach Aleksander Batowski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 672-675
"Rosijskije riewolucjoniery w jugo-wostocznoj Ewropie (1859-1874 gg)" W. J. Grosuł, Kiszyniew 1973 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. J. Grosuł (aut. dzieła rec.) s. 675-679
"Warszawa w rewolucji 1905-1907", Halina Kiepurska, Warszawa 1974 : [recenzja] Walentyna Najdus Halina Kiepurska (aut. dzieła rec.) s. 679-684
"Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej", Jerzy Holzer, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 684-687
"Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych", Maria Wierzbicka, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Maria Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 687-689
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii za okres od 14 marca 1973 do 14 marca 1975 Hanna Szwankowska s. 691-695
O dwóch niezwykłych artykułach Jerzego Łojka Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski s. 697-699