Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1972, Tom 63, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Górnictwo w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej jako element struktur spoleczno-gospodarczych w XII-XV w. Marian Małowist s. 589-604
Rzeczpospolita obojga narodów - federacja zwyciężonych czy zwycięzców? : unia Litwy i Polski z roku 1569 w aspekcie militarnym Henryk Wisner s. 605-613
Moralizatorstwo czy wyjaśnienie : o głównym motywie polskiej historiografii poświęconej rozbiorom Jerzy Topolski s. 615-625
Kilka uwag na marginesie artykułu Jerzego Topolskiego Jerzy Michalski s. 627-628
Mobilizacja nowej jazdy na lewobrzeżu Wisły w czasie wojny 1830-31 r. Jan Ziółek s. 629-650
Sprawa zachodnich granic Polski w okresie przygotowań do konferencji pokojowej w świetle materiałów "Inquiry" Irena Spustek s. 651-667
Kilka uzupełnień do genealogii Piastów mazowieckich Aleksander Swieżawski s. 669-674
W sprawie układu spisu urzędników ziemskich Polski późnośredniowiecznej i nowożytnej Jerzy Wiśniewski s. 675-677
Rolnictwo północno-zachodniej Rosji na przełomie XV-XVI w. : (na marginesie książki Agrarnaja istorija Siewiero-Zapada Rossii - wtoraja połowina XV - naczało XVI w., rukowoditel awtorskogo kollektiwa A. L. Szapiro, Leningrad 1971) Leonid Żytkowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 678-684
Jeszcze w sprawie bibliografii zwartych druków konspiracyjnych Władysław Chojnacki s. 685-699
"Actes du Colloque d'Histoire Sociale 1970", Paris 1972 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 701-703
"Historia Etiopii", Andrzej Bartnicki, Joanna Mantel-Niećko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Małgorzata Dehnel Andrzej Bartnicki (aut. dzieła rec.) Joanna Mantel-Niećko (aut. dzieła rec.) s. 704-707
"Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart", hrsg. von Hubert Jedin [et al.], Freiburg im Br. [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Litak Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 707-710
"Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus I: inde ab a. DCCCV usque ad a. MCCXXXV", ad edendum praeparavit Richard Marsina, Bratislavae MCMLXXI : [recenzja] Stanisław Kuraś Richard Marsina (aut. dzieła rec.) s. 710-712
"Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w.", Irena Rembowska, Studia i Materiały do Dziejów Gdańska, pod red. E. Cieślaka, nr 4, Gdańsk 1971 : [recenzja] Jerzy Trzoska E. Cieslak (aut. dzieła rec.) Irena Rembowska (aut. dzieła rec.) s. 712-716
"Reformacija i obszczestwennaja mysl Belorussu i Litwy (wtoraja połowina XVI - naczało XVII w.)", Semen Aleksandrowicz Podokszin, Minsk 1970 : [recenzja] Marceli Kosman Semen Aleksandrowicz Podokszin (aut. dzieła rec.) s. 716-719
"Ostatnie lata działalności sądu refendarskiego koronnego (1768-1793)", Alicja Falniowska-Gradowska, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Aniela Kiełbicka Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 719-726
"La correspondance des papes et des empereurs de Russie (1814-1878), selon les documents authentiques", Zofia Olszamowska-Skowrońska, Roma 1970 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zofia Olszamowska-Skowrońsk (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und Ideengut der preussischen Hochkonservativen 1848-1866", Ernst Ludwig von Gerlach, hrsg. von Helmut Diwald, Göttingen 1970 : [recenzja] Adam Galos Helmut Diwald (aut. dzieła rec.) Ernst Ludwig von Gerlach (aut. dzieła rec.) s. 731-733
"Asnyk znany i nieznany", Maria Szypowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Maria Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 733-736
"Polska klasa robotnicza : studia historyczne", t. I-III, pod red. Stanisława Kalabińskiego, Warszawa 1970-1972 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 736-741
"Pronyknennja inozemnoho kapitału w ekonomiku Zachidnoj Ukrajiny w epochu imperalizmu (do 1918 r.)", Ja. S. Chonigsman, Lwiw 1971 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ja. S. Chonigsman (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"Węgry 1939-1969", Jerzy Robert Nowak, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Kumaniecki Jerzy Robert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 744-747
"Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS 1944-1946", Antoni Reiss, Warszawa 1971 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Antoni Reiss (aut. dzieła rec.) s. 747-750
Komunikat Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie konkursów na prace magisterskie z zakresu problematyki archiwalnej. s. 751-752