Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2003, Tom 94, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność ambasadora angielskiego w Konstantynopolu Edwarda Bartona a stosunki polsko-tureckie (1589-1597) Anna Kalinowska s. 251-268, 373
"Podług miary krawca"? - próba portretu zbiorowego członków sejmu rewolucyjnego 1830-1831 Małgorzata Karpińska s. 269-290, 373
Kwestia prawa brytyjskich dominiów do zachowania neutralności w okresie przed pierwszą wojną światową Michał Leśniewski s. 291-304, 373
Nieznany dziennik Tadeusza Zielińskiego z okresu drugiej wojny światowej. Przyczynek do biografii Hanna Geremek s. 305-322, 374
Listy Teodora Herzla do Wiaczesława Plehwego (przyczynek do dziejów ruchu syjonistycznego) Leszek Jaśkiewicz s. 323-333, 374
Liw. Z dziejów kolejnego mitu archeologicznego : (w związku z artykułem Wojciecha Wróblewskiego) Elżbieta Kowalczyk s. 335-346
„Property and wealth in classical Sparta”, Stephen Hodkinson, London 2000 : [recenzja] Ryszard Kulesza Stephen Hodkinson (aut. dzieła rec.) s. 347-350
„Kastration im Mittelalter”, Susan Tuchel, Düsseldorf 1998 : [recenzja] Adam Krawiec Susan Tuchel (aut. dzieła rec.) s. 350-353
„Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I: Od średniowiecza do wieku XVIII”, praca zbiorowa pod red. Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Klondera, Warszawa 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Maria Dąbrowskiej (aut. dzieła rec.) Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 353-355
„Historie sochaczewskie. Z Ziemi Sochaczewskiej”, Aleksander Grzegorz Turczyk, Sochaczew 2002 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Aleksander Grzegorz Turczyk (aut. dzieła rec.) s. 355-357
„Johannes Gutenberg i początki ery druku”, Jan Pirożyński, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
„Urban achievement in early modern Europe. Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London”, wyd . Patrick O’Brien, Derek Keene, Marjolein 't Hart, Herman van der Wee, Cambridge-New York 2001 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marjolein Hart (aut. dzieła rec.) Derek Keene (aut. dzieła rec.) Patrick O’Brien (aut. dzieła rec.) Herman van der Wee (aut. dzieła rec.) s. 359-362
„Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historyczno–źródłowe”, Lucyna Harc, Wrocław 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Lucyna Harc (aut. dzieła rec.) s. 362-364
„Manuel Godoy. La aventura del poder”, Emilio la Parra López, Barcelona 2002 : [recenzja] Barbara Obtułowicz Emilio la Parra López (aut. dzieła rec.) s. 364-367
„František Palacký 1798 Maciej Janowski Eva Doležalova (aut. dzieła rec.) František Šmahel (aut. dzieła rec.) s. 367-369
„Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809–1914”, Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Magda Gawin Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 369-371