Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1926-1927, Tom 26, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cesarz Klaudjusz i Judejczycy Tadeusz Zieliński s. 133-150, 276
Naród, narodowość, ojczyzna w starożytności Tadeusz Wałek-Czernecki s. 151-181, 276-280
O historję religji greckiej Ryszard Ganszyniec s. 182-195, 280-281
Studja nad figuralnemi zabytkami Egei i Azji Mniejszej w III i II tysiącleciu przed Chrystusem : typy afrykańskie na zabytkach kreteńskich Stefan Przeworski s. 196-214, 281-282
O kategorii t. zw. Aerarii Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 215-233, 282
Wiadomości wstępne z zakresu papyrologji Jerzy Manteuffel s. 234-257, 282-283
Polskie prace w dziedzinie historji starożytnej Kazimierz Zakrzewski s. 258-264, 283
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji w r. 1926 s. 264-275