Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1957, Tom 48, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje społeczno-gospodarcze Anglii w XIV i XV wieku : przegląd powojennego dorobku nauki Rodney H. Hilton s. 623-642, 833-835
Kilka uwag nad procesem powstawania miejskich cechów na przykładzie miast śląskich Karol Maleczyński s. 643-654, 835-836
Ze studiów nad ksenofobią w Polsce w dobie późnego renesansu Janusz Tazbir s. 655-682, 836-837
Rok 1846 na ziemiach Litwy i Białorusi Zachodniej Dawid Fajnhauz s. 683-706, 837-838
Przyczynek do historii 1 Rewolucyjnego Pułku Polskiego Mieczysław Wrzosek s. 707-728, 838-840
Wytwórczość tekstylno-odzieżowa w manufakturach warszawskich w XVIII wieku Irena Turnau s. 729-750
Niemieccy koloniści przemysłowi wobec powstania listopadowego Witold Kula s. 751-767
Kilka uwag o tzw. rittermeszig man Księgi Elbląskiej Stanisław Russocki s. 769-770
W sprawie jednej kwestii wojskowego piśmiennictwa renesansu : w związku z wypowiedzią Stanisława Herbsta Zdzisław Spieralski s. 771-780
Na marginesie wydania "KPP : uchwały i rezolucje" t.III, V-VI Zjazd (1929-1939), Warszawa 1956 Jerzy Holzer Teresa Monasterska s. 781-789
"Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens", W. Hubatsch, Göttingen 1954 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa W. Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 791-792
"Lübecker Ratsurteile. T. 1: 1421-1500", wyd. Wilhelm Ebel, Göttingen 1956 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Wilhelm Ebel (aut. dzieła rec.) s. 792-795
"Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1: (1479-1488)" wyd. Karol Górski i Marian Biskup, Toruń 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Henryk Samsonowicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 795-798
"John Žižka and the Hussite Revolution", F. G. Heymann, Princeton 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska F. G. Heymann (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Husovo uceni a vyznam v tradici českeho naroda", M. Machoviec, Praha 1953 : [recenzja] Maria Bogucka M. Machoviec (aut. dzieła rec.) s. 800-801
"Dokumenty k banickemu povstaniu na Slovensku (1525-1526)" wyd. Peter Rakoš, Bratislava 1957 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Rakoš (aut. dzieła rec.) s. 801-803
"Jurdyki lubelskie", Józef Mazurkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-805
"Początki klasy robotniczej Warszawy", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 805-812
"Żurnał 'Sowremiennik' i kriestianskaja rieforma 1861 g : iz istorii russkoj riewolucionno-diemokraticzeskoj żurnalistiki", N. M. Sikorskij, Moskwa 1957 : [recenzja] Krzysztof Groniowski N. M. Sikorskij (aut. dzieła rec.) s. 812-816
"Der deutsche Reichstag 1871-1873 : beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien", Gerhard Stoltenberg, t. VII, Düsseldorf 1955 : [recenzja] Adam Galos Gerhard Stoltenberg (aut. dzieła rec.) s. 816-817
Jeszcze o polskiej sztuce wojennej XII-XIII wieku : w opowiedzi W. Majewskiemu i J. Teodorczykowi Stefan Krakowski s. 819-824
W odpowiedzi prof. S. Krakowskiemu Wiesław Majewski Jerzy Teodorczyk s. 824-827
Stanisław Śreniowski (1912-1957). s. 829-832