Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1997, Tom 88, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapituła katedry przemyskiej i kuria biskupia w czasach Władysława Jagiełły Tadeusz M. Trajdos s. 383-415, 593
Gest obraźliwy na wsi polskiej w XVII i XVIII wieku Tomasz Wiślicz s. 417-425, 593
Pruski głos sprzeciwu wobec wojny 1866 r. w prasie angielskiej Grzegorz Kucharczyk s. 427-439, 593
Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. Łukasz Chimiak s. 441-458, 593-594
Stosunki pomiędzy państwem i Kościołem w przedwojennej Czechosłowacji Piotr Maciej Majewski s. 459-485, 594
Polityka narodowościowa PRL wobec mniejszości niemieckiej (1944-1989) Dariusz Matelski s. 487-497, 594
Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII wiek. Rozwój i problematyka Stanisław Litak s. 499-523, 594-595
Cztery źródła rosyjskie do dziejów powstania listopadowego Tomasz Strzeżek Zofia Strzyżewska s. 525-537, 595
Najnowsza publikacja źródłowa do historii Rewla (w związku z książką Revaler Urkunden und Briefe von 1273 bis 1510, wyd. D. Heckmann,Veröffentlichungen aus den Archiven Preussicher Kulturbesitz, t. XXV, Köln-Weimar-Wien 1995, s. 317 + 1 nlb.) Maja Gąssowska D. Heckmann (aut. dzieła rec.) s. 539-547, 595
"Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI - XVIII wieku", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1997 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 549-551
"Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562", Anna Sucheni-Grabowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 551-553
"Small towns in early modern Europe", wyd. Peter Clark; "Themes in International Urban History", Peter Clark, David Reeder, Cambridge 1995 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Peter Clark (aut. dzieła rec.) David Reeder (aut. dzieła rec.) s. 554-556
"O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612", Wojciech Polak, Toruń 1995 : [recenzja] Marek Żubryd Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) s. 556-561
"Władysław IV Waza", Henryk Wisner, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew Anusik Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-566
"Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872)", Eugeniusz Niebelski, Lublin 1993 : [recenzja] Maciej Janowski Eugeniusz Niebelski (aut. dzieła rec.) s. 566-571
"The Origins of the South African War, 1899-1902", Iain R. Smith, London - New York 1996 : [recenzja] Michał Leśniewski Iain R. Smith (aut. dzieła rec.) s. 571-574
"Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923", Oleg Łatyszonek, Białystok 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Oleg Łatyszonek (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Le gouvernement polonais en exil et la persécution des Juifs en France en 1942", Paweł Korzec, Jacques Burko, Paris 1997 : [recenzja] Dariusz Stola Jacques Burko (aut. dzieła rec.) Paweł Korzec (aut. dzieła rec.) s. 576-580
"Deutsche Geschichte 1933-1945. Führerglaube und Vernichtungskrieg", Jost Dülfer, Stuttgart - Berlin - Köln 1992 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Jost Dülfer (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit", Norbet Frei, München 1996 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Norbet Frei (aut. dzieła rec.) s. 581-584
"Rozmowy o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 1993; "Rozmowy o Biblii ciąg dalszy", Anna Świderkówna, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 585
"Der Braun schweiger Stadtschreiber Gerwin von Hameln und seine Bibliothek", Anette Haucap-Nass, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Anette Haucap-Nass (aut. dzieła rec.) s. 586
"Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod redakcją Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej, Kielce 1996 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Waldemar Kowalski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Deutscher in Polen nach 1945. Gefangene und Fremde", Manfred Gebhardt, Joachim Küttner, München 1997 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Manfred Gebhardt (aut. dzieła rec.) Joachim Küttner (aut. dzieła rec.) s. 588-589
Komunikat. s. 591