Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Historyczny
1905, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza "liberum veto" Władysław Konopczyński s. 145-171
Kilka uwag o opacie Astryku-Anastazym : (Polska a Dijon) - dokończenie Stanisław Kętrzyński s. 172-183
Dwie koronacye Antoni Prochaska s. 184-208
Udział szlachty mazowieckiej w elekcyach królów : szkic historyczny, (dokończenie) Władysław Smoleński s. 209-221
System dydaktyczno-pedagogiczny Komisyi edukacyi narodowej Antoni Karbowiak s. 222-247
Księgarze warszawscy i spory ich z introligatorami : kartka historyczna z wieku XVIII Alexander Kraushar s. 248-263
Sprawa kryminalna Alexandra hr. Fredry o zdradę stanu : (dokończenie) Bronisław Łoziński s. 264-278
"Slovanskié Starożitnosti. Dil I", sepsal Dr. Lubor Niederle, Praga 1902-1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 279-282
Najnowsze prace dr. W. Kętrzyńskiego o biskupie Chrystyanie i o Krzyżakach Stanisław Kujot Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) s. 282-304
Nowe odkrycia w Egipcie Tadeusz Smoleński s. 305-306
Do Sz. Redakcyi "Przeglądu Historycznego" Aleksander Kraushar s. 307-309
[Odpowiedź autora recenzji] Józef Bieliński s. 309-310
Sprostowanie. s. 310
[Akademia Umiejętności w Krakowie ogłasza niniejszem konkurs z fund. Ks. Adama Jakubowskiego...] s. 311