Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Przegląd Historyczny
1984, Tom 75, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wenetowie w Europie środkowej i wschodniej: lokalizacja i rzeczywistość etniczna Jerzy Kolendo s. 637-653
Zagadnienie politeizmu słowiańskiego Henryk Łowmiański s. 655-693
Problematyka aliansu polsko-rosyjskiego w czasach Stanisława Augusta : lata 1764-1766 Jerzy Michalski s. 695-721
Spory o ocenę tendencji rozwoju gospodarki polskiej w latach 1918-1939 Zbigniew Landau Jerzy Tomaszewski s. 723-746
Geneza narodowego socjalizmu : przegląd problematyki Jerzy Holzer s. 747-759
Refleksje nad sejmami czasów zygmuntowskich (w związku z książką Wacława Uruszczaka, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980) Anna Sucheni-Grabowska Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 761-772
"Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung", hrsg. Heinz Heinen, Darmstadt 1980 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Heinz Heinen (aut. dzieła rec.) s. 773-777
"Korruption im Altertum. Konstanzer Symposium, Oktober 1979", hrsg. Wolfgang Schuller, München 1982 : [recenzja] Ryszard Kulesza Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 777-783
"Der Pabst in Teutschland. Die Reise Pius VI. im Jahre 1782", Elisabeth Kovács, Wien 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Elisabeth Kovács (aut. dzieła rec.) s. 783-786
"Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne", Irena Rychlikowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogusław Gałka Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 786-789
"Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska", Walentyna Najdus, Warszawa 1984 : [recenzja] Janusz Durko Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 789-791
"Poglądy Czesława Wycecha na oświatę", komentarze i wybór Stefan Pastuszka, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 791-794
"Les Grecs sans miracle. Textes 1903-1960", L. Gernet, réunis par Riccardo di Donato, préface de Jean Vernant, Paris 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Riccardo di Donato (aut. dzieła rec.) L. Gernet (aut. dzieła rec.) Jean Vernant (aut. dzieła rec.) s. 795-796
"Anticznaja Grecija, t. 1-2", red. E. S. Gołubcowa, L. P. Marinowicz, A. I. Pawłowskaja, E. D. Frołow, Moskwa 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer E. D. Frołow (aut. dzieła rec.) E. S. Gołubcowa (aut. dzieła rec.) L. P. Marinowicz (aut. dzieła rec.) A. I. Pawłowskaja (aut. dzieła rec.) s. 796-797
"Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny", Henryk Fross, Franciszek Sowa, wyd. 2, Kraków 1982 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Henryk Fross (aut. dzieła rec.) Franciszek Sowa (aut. dzieła rec.) s. 798-799
"Tabula Imperii Byzantini, Bd. 1-3", hrsg. von H. Hunger, Wien 1976-1981 : [recenzja] Hieronim Grala H. Hunger (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae", texte critique, introduction et notes par Jean Darrouzés, Paris 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Jean Darrouzés (aut. dzieła rec.) s. 800-801
"Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutsch-ewendische Beziehungen des 10.-12. Jahrhubnderts", Wolfgang Brüske, Köln-Wien 1983 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Wolfgang Brüske (aut. dzieła rec.) s. 801-802
"Bysanz und die islamische Welt im frühen 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055", Wolfgang Felix, Wien 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Wolfgang Felix (aut. dzieła rec.) s. 803
"Les personnages byzantins de l'Alexiade Analyse prosopographique et synthése", Basile Skoulatos, Louvain 1980 : [recenzja] Hieronim Grala Basile Skoulatos (aut. dzieła rec.) s. 803-804
"Mały słownik wyrazów starocierkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej", ks. dr Aleksy Znosko, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Aleksy Znosko (aut. dzieła rec.) s. 804-805
"Ikonostas i inne szkice", Paweł Florenski, Warszawa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Paweł Florenski (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"O istocie prawosławia. Wybór pism", Jerzy Klinger, do dr. przygotowali Michał Klinger i Henryk Paprocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Michał Klinger (aut. dzieła rec.) Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 805
"Pierwsze wieki historii Rusi", Borys Rybakow, przeł. Andrzej Olejarczuk, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Andrzej Olejarczuk (aut. dzieła rec.) Borys Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 806-807
"Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej", Andrzej Bańkowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 807
"Tendenzen und Erträge der modernen polnischen Spätmittelalterforschung unter besonderer Berücksichtigung der Stadtgeschichte", Michael Ludwig, Berlin 1983 : [recenzja] Marian Dygo Michael Ludwig (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Istoria Tallina (do 60-tych godow XIX wieka)", oprac. zbiorowe, red. Raimo Pullat, Tallin 1983 : [recenzja] Marian Dygo Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 808
"Mieszczańska kamienica krakowska. Wiek XIII-XV", Józef Stanisław Jamroz, Kraków 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Józef Stanisław Jamroz (aut. dzieła rec.) s. 809
"Das 15. Jahrhundert von...", Erich Meuthen, München Wien 1980 : [recenzja] Sławomir Gawlas Erich Meuthen (aut. dzieła rec.) s. 810
"Die Schlacht bei Tannenberg. Quellenkritische Untersuchungen", Sven Ekdahl, Berlin 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 810-812
"Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 6", Stefan Świeżawski, Warszawa 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 812
"Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Książęcych", Marian Biskup, Olsztyn 1983 : [recenzja] Marian Dygo Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Wojciech Biliński Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 814-815
"Olaus Magnus i jego "Istoria siewiernych narodow" ", E. A. Sawieliewa, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz E. A. Sawieliewa (aut. dzieła rec.) s. 815-816
"Prichodo-raschodnyje knigi moskowskich prikazow 1619-1621 gg.", [oprac.] S. B. Weselowski, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz S. B. Weselowski (aut. dzieła rec.) s. 816
"Russkaja narodnaja kultura Pomorja w XIX-naczale XX w. Etnograficzeskije oczerki", T. A. Bernsztam, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz T. A. Bernsztam (aut. dzieła rec.) s. 817-818
"Jan III Sobieski a Bałtyk", Michał Komaszyński, Gdańsk 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 817
"Pamiętnik księżny Daszkow damy honorowej Katarzyny II ceszarzowej Wszechrosji", tł. E. Wassongowa, wstępem i przypisami opatrzył W. A. Serczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) E. Wassongowa (aut. dzieła rec.) s. 818-819
"Z dziejów wojskowych powstania koścuszkowskiego 1794 roku", Stanisław Herbst, Warszawa 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 819-820
"Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego", Zdzisław Sułek, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Zdzisław Sułek (aut. dzieła rec.) s. 820-821
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Les Polonais de Napoléon", Jean Tranié, Juan Carlos Carmigniani, Paris 1982 : [recenzja] Wiesław Władyka Juan Carlos Carmigniani (aut. dzieła rec.) Jean Tranié (aut. dzieła rec.) s. 822-823
"Pod sztandarami Napoleona", Stanisław Kirkor, Londyn 1982 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 823-825
"Garibaldi", Tomasz Wituch, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 825-826
"Niemcy 1815-1919 między partykularyzmem a federalizmem", Witold Jakóbczyk, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 826
"Antecedents of revolution: Alexabder I and the Polish Kingdom 1815-1825", Franc W. Thackeray, New York 1982 : [recenzja] Jerzy Skowronek Franc W. Thackeray (aut. dzieła rec.) s. 827
"Från borgarståndets storhedstid. Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen", Andreas Tjerneld, Stockholm 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Andreas Tjerneld (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Polityka Lubeckiego, t.1-2", Stanisław Smolka, wstępem poprzedził Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Smolka (aut. dzieła rec.) s. 828
"Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej", Wiktor Osiatyński, pod red. Jerzego Wróblewskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Wiktor Osiatyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"The eclipse of a great power. Modern Britain 1870-1975", Keith Robbins, London and New York 1983 : [recenzja] Piotr Wróbel Keith Robbins (aut. dzieła rec.) s. 830
"Herrenmenschen. Frauen im deutschen Kolonialismus", Martha Mamozai, Hamburg 1982 : [recenzja] M. C. Martha Mamozai (aut. dzieła rec.) s. 830-832
"Eugeniusz Tarle - historyk epoki napoleońskiej", Stanisław Wiśniewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Stanisław Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"Die russische orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemeševskij) bis zum Gegenwart, Teil 1-2", ergänzt von P. Coelestin Patock OSA, Erlangen 1979-1981 : [recenzja] Hieronim Grala Coelestin P. Patock (aut. dzieła rec.) s. 833
"Szkice z historii socjologii polskiej", praca zbiorowa pod red. Kazimierza Z. Sowy, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Kazimierz Z. Sowa (aut. dzieła rec.) s. 834
"Der loyalitätskonflikt des deutschen Offizierkorps in der Revolution 1918-1920", Ekkehart P. Guth, Frankfurt am Main [etc.] 1983 : [recenzja] Piotr Wróbel Ekkehart P. Guth (aut. dzieła rec.) s. 834-835
"Kariéra učitele tělocviku", Stanislav Biman, Jaroslav Malíř, Usti nad Labem 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Stanislav Biman (aut. dzieła rec.) Jaroslav Malíř (aut. dzieła rec.) s. 835-836
">>Fremdvölkische<< im Dritten Reich. Ein Beirag zur nationalzsozialistischen Rechtssetzung und Rechtspraxis in Verwaltung und Justiz unter besonderer Berücksichgung der eingegliederten Ostgebiete und des Generalgouvernements", Dimut Majer, Boppard am Rhein 1981 : [recenzja] Piotr Wróbel Dimut Majer (aut. dzieła rec.) s. 836-837
"Das Warschauer Ghetto - wie es wirklich war. Zeugenbericht eines Christen", Władysław Bartoszewski, mit einem Vorwort von Stanisław Lem, Frankfurt am Main 1983 : [recenzja] Piotr Wróbel Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 837-838
"Engineers at war 1939-1945", Richard Croucher, London 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Richard Croucher (aut. dzieła rec.) s. 838
"Republiki Azji Środkowej 1941-1945. Oblicze gospodarczo-społeczne", Elżbieta Szczepanik, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Elżbieta Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 839
W odpowiedzi na recenzję Wojciecha Bilińskiego Leszek Podhorodecki s. 841-843