Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
2009, Tom 100, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akt — forma nie idealna Maria Poprzęcka s. 363-385
Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy w sztuce Moche Janusz Z. Wołoszyn s. 387-405
Pierwsze polemiki wokół zmartwychwstania i losów ciała Jezusa w kontekście rzeczywistości praktyk grzebalnych epoki Paweł Janiszewski s. 407-435
Mikill maðr ok sterkr — czyli jak powinien wyglądać skald Jakub Morawiec s. 437-446
Apologia Najświętszej Marii Panny — czy Bóg może przywrócić kobiecie utracone dziewictwo? Krzysztof Skwierczyński s. 447-463
Abito e monachesimo nel pieno Medioevo: spunti per una discussione Glauco Maria Cantarella s. 465-473
L’abito e il corpo dei religiosi nelle fonti agiografiche. Il mantello come simbolo di identità Umberto Longo s. 475-494
Grube ciało. Społeczne postrzeganie otyłości w średniowieczu Ewa Wółkiewicz s. 495-524
Kobiety, asceza i władza nad ciałem w późniejszym średniowieczu Grzegorz Pac s. 525-545
Żydowska fizys. Wysokość ciała i standard życia Żydów w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Michał Kopczyński s. 547-565
Sportsmen(k)i na frontach zimnej wojny. Obraz ciała zawodniczek z krajów socjalistycznych w zachodniej prasie sportowej Stefan Wiederkehr Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr (tłum.) s. 567-586
„Gdyby ściany mogły mówić...”. Ciało więźniarek okresu stalinowskiego jako źródło siły i słabości Anna Muller s. 587-601
Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku Sylwia Kuźma-Markowska s. 603-619
"Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych", pod red. Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Opole 2008 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Magdalena Sztandar (aut. dzieła rec.) Katarzyna Łeńskiej–Bąk (aut. dzieła rec.) s. 621-626
"Małżeństwo, kobieta, cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji", Marcin Zawilski, Kraków 2008 : [recenzja] Grzegorz Pac Marcin Zawilski (aut. dzieła rec.) s. 626-630
"Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond", Caroline Walker Bynum, Philadelphia 2007 : [recenzja] Halina Manikowska Caroline Walker Bynum (aut. dzieła rec.) s. 630-636
"Family photographs and how to date them", Jayne Shrimpton, Newbury 2008 : [recenzja] Artur Markowski Jayne Shrimpton (aut. dzieła rec.) s. 636-639
"Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1946. Z armią Andersa z ZSRR ku Polsce", Tadeusz Brzeziński, Wrocław 2008 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 639-643
"Ciało w kulturze i nauce", pod red. Beaty Ziółkowskiej, Anny Cwojdzińskiej i Mariusza Chołodego, Warszawa 2009 : [recenzja] Kamil Frejlich Mariusz Chołody (aut. dzieła rec.) Anna Cwojdzińska (aut. dzieła rec.) Beata Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 643-644
"Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów", pod red. Małgorzaty Szpakowskiej, Warszawa 2008 : [recenzja] Kamil Frejlich Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 644-645
"Food in the ancient world", Joan P. Alcock, Westport 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Joan P. Alcock (aut. dzieła rec.) s. 646-647
"Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius", wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Sally Grainger (aut. dzieła rec.) Christopher Grocock (aut. dzieła rec.) s. 647-648
"Cooking Apicius. Roman Recipes for Today", Sally Grainger, Totnes 2006 : [recenzja] Katarzyna Gibel Sally Grainger (aut. dzieła rec.) s. 649-650
"Eat, drink and be merry (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A. A. M. Bryer", red. L. Brubaker, K. Linardou, Aldershot 2007 : [recenzja] Maciej Kokoszko Leslie Brubaker (aut. dzieła rec.) Kallirroe Linardou (aut. dzieła rec.) s. 650-652