Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1977, Tom 68, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej Jerzy Wyrozumski s. 1-15
Ordynacje w dawnej Polsce Teresa Zielińska s. 17-30
Kozaczyzna zaporoska w czasie wojny rosyjsko-tureckiej (1768-1774) Władysław A. Serczyk s. 31-46
Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848 Barbara Konarska s. 47-68
Hakata a antyduński Związek Niemiecki Adam Galos s. 69-85
Konserwatyści w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem Wiesław Władyka s. 87-105
Z dziejów mentalności feudalno-konserwatywnej Juliusz Bardach Walerian Meysztowicz (aut. dzieła rec.) s. 107-126
Galicyjski okres w życiu Ignacego Kulczyńskiego : (w świetle archiwaliów lwowskich) Włodzimierz Borys s. 127-142
Jerzy Zdziechowski o styczniowym zamachu stanu 1919 r. Andrzej Garlicki s. 143-146
Problemy polsko-rosyjskiej współpracy rewolucyjnej 1907-1912 (w związku z książką S. M. Falkowicz, Proletariat Rossii i Polszi w sowmiestnoj riewolucjonnoj borbie (1907-1912), Moskwa 1975) Jan Kancewicz S. M Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 147-155
Przyczynek do historii Białoruskiej Organizacji Rewolucyjnej Aleksandra Bergman s. 157-170
"L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, Première partie: Période Ptolémaïque", Iza Bieżuńska-Małowist, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relezioni e comunicazioni nelle Prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973)", Roma 1975 : [recenzja] Benedykt Zientara s. 173-177
"Henryk Brodaty i jego czasy", Benedykt Zientara, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Wyrozumski Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. T. 1", pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Bronisław Geremek Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"L'homme espagnol. Attitudes et mentalités du XVIe au XIXe siècle", Bartolomé Bennassar, Paris 1975 : [recenzja] Janusz Tazbir Bartolomé Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Szymon Konarski", Alina Barszczewska, Warszawa 1976 : [recenzja] Alina Barszczewska Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Wolna dumca zpad Niaswiża Aleksandr Niezabytouski. Z historyi biełaruska-polskich litiraturnych i hramadska-politycznych suwiaziej u 40-ja hady XIX stahoddzia", S. C. Aleksandrowicz, Miński 1975 : [recenzja] Bolesław Łopuszański S. C. Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss t. III: Von der Zeit des Bismarckschen Imperialismus 1945", H. Mottek, W. Becker, A. Schröter, Berlin 1975 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski W. Becker (aut. dzieła rec.) H. Mottek (aut. dzieła rec.) A. Schröter (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Polish politics in transition. The camp of National Unity and the struggle for power 1935-1939", Edward D. Wynot Jr., Athens 1974 : [recenzja] Wiesław Władyka Edward D. Jr. Wynot (aut. dzieła rec.) s. 197-200