Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1972, Tom 63, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany kulturowe i etniczne na pograniczu bałto-słowiańskim w I-VII w. n.e. Jan Tyszkiewicz s. 201-217
Grody a osadnictwo drobnorycerskie w ziemi dobrzyńskiej Ambroży Bogucki s. 219-239
Elementy chiliastyczne w poglądach Jana Želivskiego Stanisław Bylina s. 241-252
Bronisław Taraszkiewicz : szkic biograficzny Aleksandra Bergman s. 253-273
W związku z bibliografią wydawnictw konspiracyjnych : (W. Chojnacki, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970) Czesław Gutry s. 275-305
Nowe publikacje zagraniczne o początkach osadnictwa polskiego w Ameryce Andrzej Brożek s. 306-314
Produkcja i handel zbożem w dobrach Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : sprawa źródeł i metody : (w związku z pracą A. Homeckiego, Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków) Leonid Żytkowicz s. 315-321
Wieś białoruska w granicach II Rzeczypospolitej : (w związku z pracami A. A. Sorokina) Jerzy Tomaszewski s. 323-330
"The Assasins : a radical sect in Islam", Bernard Lewis, London 1967 : [recenzja] Jerzy Hauziński Bernard Lewis (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Dyplomatyka wieków średnich", oprac. Karol Maleczyński, Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Szymański Maria Bielińska (aut. dzieła rec.) Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 332-336
"Labour conditions in Florence around 1400 : theory, policy and reality", Raymond de Roover, London 1968 : [recenzja] Andrzej Olejarczuk Raymond de Roover (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Histoire des Sapieha (1440-1970) : essai de généalogie, d'héraldique et d'iconographie", D[ominique] Labarre de Raillicourt, Paris 1970 : [recenzja] Jerzy Wiśniewski Dominique Labarre de Raillicourt (aut. dzieła rec.) s. 338-342
"Dahlberg w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów 'Potopu' 1656-1657", Bronisław Heyduk ; wstęp Adama Przybosia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bronisław Heyduk (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Konferencja barska w Wielkopolsce 1768-1770", Wacław Szczygielski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zofia Zielińska Wacław Szczygielski (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Idiejnaja borba w Biełorussii w 30-40 gody XIX w.", N. N. Mochnacz, Minsk 1971 : [recenzja] Bolesław Łopuszański N. N. Mochnacz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"W kręgu Hotelu Lambert : Władysław Zamoyski w latach 1832-1847", Barbara Konorska, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Jan Wszołek Barbara Konorska (aut. dzieła rec.) s. 348-357
"Andrzej Towiański un riformatore Polacco in Italia", Alessandro Zussini, Bologna 1970 : [recenzja] Karol Górski Alessandro Zussini (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Intelligencija : Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes", Otto Wilhelm Müller, Frankfurt 1971 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Otto Wilhelm Müller (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Social-Economic Researches on the History of East-Central Europe", Budapest 1970 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz s. 362-366
"Joseph Piłsudski : a european federalist 1918-1922", M. K. Dziewanowski, Stanford 1969 : [recenzja] Andrzej Chojnowski M. K. Dziewanowski (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939", Aleksander Władysław Zawadzki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zbigniew Landau Aleksander Władysław Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933", Julian Bartosz, Warszawa 1970 : [recenzja] Franciszek Hawranek Julian Bartosz (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Warszawa lat wojny i okupacji, 1939-1944", Warszawa 1971 : [recenzja] Eugeniusz C. Król s. 375-384