Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Historyczny
1915, Tom 19, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieźnieńskich. Ustęp z dziejów hierarchi kościoła polskiego Henryk Likowski s. 249-274
Zabiegi protestantów polskich o uzyskanie równouprawnienia przed śmiercią Zygmunta Augusta Arnold Śmietana s. 275-294
Wielmoża węgierski w Polsce. (Dokończenie) B. Jaroszewska s. 295-306
Rosya wobec sprawy włościańskiej w Polsce wieku XVIII Władysław Smoleński s. 307-312
Pasy Lipkowskie. Przyczynek do historyi przemysłu artystycznego polskiego Władysław Smoleński s. 313-321
Długi Kołłątaja w r. 1794. (Notatka do życiorysu) Władysław Smoleński s. 322-323
Szczegół z życia Kościuszki Władysław Smoleński s. 324
Testament księdza Piotra Świtkowskiego Władysław Smoleński s. 325-326
Książę ex-podkomorzy i Truskolaska Władysław Smoleński s. 327-328
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie za Stanisława Augusta Władysław Tatarkiewicz s. 329-342
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 343-369
W sprawie kniaziów Łukomskich Olgierd Wilczyński s. 370-373