Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1967, Tom 58, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paryż największym miastem średniowiecznej Europy? Bronisław Geremek s. 179-197
Piotr Dubois i jego plany wyzwolenia Ziemi Świętej Wojciech Całczyński s. 198-220
Próby aukcji dochodów z dóbr domeny królewskiej w świetle lustracji z lat 1615-1620 Anna Sucheni-Grabowska s. 221-242
Konspiracje oświeceniowe i tajne organizacje polityczne Siemion S. Łanda s. 243-266
Brygada generała Edmunda Taczanowskiego i jej ostatnie boje Zygmunt Walter Janke s. 267-294
O wykorzystanie źródeł orientalnych do dziejów Polski Jan Reychman s. 295-300
Dwa nieznane epizody z życia emigranta Piotra Dołgorukowa Wiktoria Śliwowska s. 301-318
Kartka ze stosunków polsko-saskich u schyłku XVIII stulecia : sprawa profesora C. D. Erharda Jerzy Wojtowicz s. 319-325
Kronika Macieja Stryjkowskiego i jej rozpowszechnienie w Rosji : (w związku z książką A. I. Rogowa, Russko-polskije kulturnyje swiazi w epochu Wozrożdenija (Stryjkowski i jego Chronika), Moskwa 1966) Juliusz Bardach s. 326-336
"Polnische Kirchengeschichte", Franz Manthey, Hildesheim 1965 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Franz Manthey (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Die Urkunden der Bischöfe von Basel, Vorarbeit zu den Regesta Episcoporum Basiliensium", Peter Rück, Basel 1966 : [recenzja] Stella Maria Szacherska Peter Rück (aut. dzieła rec.) s. 341-343
"Crisis in Europe 1560-1660 : Essays from 'Past and Present'", ed. by Trevor Aston, with an Introduction by Christopher Hill, London 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Trevor Aston (aut. dzieła rec.) Christopher Hill (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Od Wiednia do Maciejowic : studia i szkice historyczne", Marian Kukiel, London 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Marian Kukiel (aut. dzieła rec.) s. 345
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1717-1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Jerzy Michalski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 346-350
"Kontrrewolucyjne paradoksy : wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815", Jerzy Szacki, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Szacki (tłum.) s. 350-355
"Tajnyje korriespondienty 'Polarnoj Zwiezdy'", N. J. Ejdelman, Moskwa 1966 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie : pamiętniki", pod red. Tadeusza Mencla, Lublin 1966 : [recenzja] Emanuel Halicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 358-359
"Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919", Marian Leczyk, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksy Deruga Marian Leczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-364
"Od Genui do Rapallo", Sergiusz Mikulicz, Warszawa 1966 : [recenzja] Henryk Korczyk Sergiusz Mikulicz (aut. dzieła rec.) s. 364-368
"The Convenant and the Sword : Arab-Israeli Relations 1948-1956", Earl Berger, London 1965 : [recenzja] Paweł de Laval Earl Berger (aut. dzieła rec.) s. 368-371
Odpowiedź na replikę Jerzego Dowiata Władysław Dziewulski s. 372-377
Kronika. s. 379-383
Książki nadesłane. s. 384-385