Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1995, Tom 86, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak uprawiać historię kultury Krzysztof Pomian s. 1-13, 129
Konflikt między królem Wilhelmem I a Kronprinzem Fryderykiem na tle nowego rozporządzenia prasowego w 1863 roku Grzegorz Kucharczyk s. 129, 15-27
Carat i kwestia polska na początku XX wieku Leszek Jaśkiewicz s. 129, 29-46
Wojna koreańska w propagandzie polskiej od czerwca do grudnia 1950 roku Adam Leszczyński s. 130, 47-66
Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. Waldemar Mikulski s. 130, 67-74
Marszałek Piłsudski w Genewie. Relacja Mariana Szumlakowskiego Jan Kieniewicz s. 130, 75-78
Uwagi o heortologii greckiej : (na marginesie książki Monserrat Camps-Gaset, L'année des Grecs. La fête et le mythe, "Annales Littéraires de l'Université de Besançon" 530 ,Belles Lettres, Paris 1994, s. 162) Włodzimierz Lengauer Monserrat Camps-Gaset (aut. dzieła rec.) s. 79-86
Nowe badania nad polsko-niemieckim stereotypem etnicznym na przełomie XVIII Dariusz Łukasiewicz s. 87-90
"L'insurrection de Clodius Macer en Afrique du Nord en 68 de notre ère", Andrzej Kunisz, Wrocław 1994 : [recenzja] Tadeusz Kotula Andrzej Kunisz (aut. dzieła rec.) s. 91-93
"East Central Europe in the Middle Ages 1000-1500. A History of East Central Europe", t. III, Jean W. Sedlar, Seattle and London 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Jean W. Sedlar (aut. dzieła rec.) s. 93-96
"Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800", wyd. Charles Tilly, Wim P. Blockmans, Boulder - San Francisco - Oxford 1994 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Wim P. Blockmans (aut. dzieła rec.) Charles Tilly (aut. dzieła rec.) s. 96-98
"Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone in Ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619)", Joachim Bahlcke, München 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Joachim Bahlcke (aut. dzieła rec.) s. 99-100
"Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily", William Monter, Cambridge - New York - Port Chester - Melbourne - Sydney 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William Monter (aut. dzieła rec.) s. 100-103
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Barbara Szymczak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 104-107
"Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699", Dariusz Kołodziejczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Dariusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Istoria russkoj prawosławnoj cerkwii w dokumientach regionalnych archiwow Rossii. Annotirowannyj sprawocznik-ukazatiel", Moskwa 1993 : [recenzja] Grala Hieronim s. 111-112
"Die Todesstrafe im Werk Carl Joseph Anton Mittermaiers (1787-1867). Zur Entwicklungsgeschichte eines Werkbereichs und seiner Bedeutung für Theorie und Methodenbildung", M. Fleckenstein, Frankfurt am Main 1992; "Die Stellung der Verteidigung im reformierten Strafprozess. Eine rechtshistorische Studie anhand der Schriften von C.J.A. Mittermaier", B. Malsack, Frankfurt am Main 1992; "Die posthumen Auflagen von Feuerbachs Lehrbuch. Zu der Konzeption C.J.A. Mittermaiers und seinem Wissenschaftsverständnis", S.W. Neh, Berlin 1991 : [recenzja] Danuta Janicka M. Fleckenstein (aut. dzieła rec.) B. Malsack (aut. dzieła rec.) S.W. Neh (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość", praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Saksona, Poznań 994 : [recenzja] Olgierd Kiec Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Dzieje cenzury w Polsce do 1918 r.", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1993 : [recenzja] Grzegorz Kucharczyk Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Biełaruski Histaryczny Ahlad", 1994, nr 1 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 119-120
"Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, zorganizowanej w dniach 8-9 czerwca 1992 r.", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, Jerzego Myślińskiego, Janusza Sujeckiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Janusz Sujecki (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Stefan Meller o Jańskim Bolesław Micewski s. 123-125
W związku z listem ks. Bolesława Micewskiego CR Stefan Meller s. 127-128