Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1959, Tom 3, Numer 2-3(14-15)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
[W latach 1960-1966... : od Naczelnej Rady Adwokackiej] s. 3
Z pracy rad adwokackich [od redakcji] s. 4
Z pracy rad adwokackich : wywiad z Awd. Stanisławem Garlickim, Dziekanem Rady Adwokackiej w Warszawie Stanisław Garlicki Zdzisław Krzemiński s. 4-8
Z pracy rad adwokackich : wywiad z Dziekanem Łódzkiej Rady Adwokackiej, Adw. Zygmuntem Albrechtem Zygmunt Albrecht Zdzisław Krzemiński s. 8-13
Z pracy rad adwokackich : wywiad z Dziekanem Rady Adwokackiej w Katowicach, Adw. Karolem Stachem Zdzisław Krzemiński Karol Stach s. 13-16
Aktywizacja społeczna adwokatury Zygmunt Kopankiewicz s. 17-21
Nowela [dokończenie] Stanisław Garlicki s. 22-31
Moje czasy adwokackie (1906-1917) : (fragmenty wspomnień) : Warszawskie Koło Prawników Polskich Emil Stanisław Rappaport s. 32-39
Z praktyki cywilnych rewizji nadzwyczajnych Stefan Breyer s. 40-47
Reforma prawa emerytalnego : (ustawa z dn. 28.III.1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach) [ciąg dalszy] Czesław Wasilkowski s. 48-56
Wokół dyskusji nad projektami sądownictwa administracyjnego Tadeusz Woner s. 57-66
Przepisy dewizowe w praktyce adwokata Paweł Heinzelman s. 67-73
Pierwszy wykład prawa na Uniwersytecie Warszawskim Jerzy Jakubowski s. 74-84
[Artykuł 371 § 1 pkt 4] Mieczysław Piekarski s. 85-93
Z orzecznictwa sądów angielskich Antoni Bądkowski s. 94-98
Prawo rodzinne w Czechosłowacji Antoni Bądkowski s. 98-100
Adwokat Maurycy Karniol [nekrolog] A. L. s. 101-102
Z żałobnej karty s. 103
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 104-114
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 115-124
Regulamin kształcenia aplikantów adwokackich i egzaminu adwokackiego, uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 13 grudnia 1958 r. i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości dnia 27 grudnia 1958 r. s. 124-129
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 130-135
Kronika s. 137-140
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości] s. 141