Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Palestra
1998, Tom 42, Numer 11-12(491-492)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego Andrzej Dalczyński s. 6-14
Józef Piłsudski i jego kontakty z prawem Marcin Rogala s. 15-22
Błąd Stańczyka Marian Filar s. 19-110
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 20-230
Oświadczenie s. 21-253
Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny Marek Safjan s. 23-34
Cywilnoprawne implikacje odpowiedzialności za przestępstwa na szkodę wierzycieli Wioletta Krahel s. 35-44
Podstawa odpowiedzialności prewencyjnej z art. 439 k.c. : przegląd stanowisk Janusz Kaspryszyn s. 45-58
Podstawa odpowiedzialności prewencyjnej z art. 439 k.c. Przegląd stanowisk Lech K. Paprzycki s. 59-76
Odstąpienie od wymierzenia kary jako skazanie w świetle nowej kodyfikacji karnej Zbigniew Gostyński s. 77-85
Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku Gabriela Musialik s. 86-95
25-lecie powstania Ośrodka Badawczego Adwokatury Stanisław Rymar s. 96-98
Kilka uwag o regulacjach dotyczących ustroju adwokatury polskiej Andrzej Bąkowski s. 99-101
Kilka uwag o identyfikacji zapachów ludzkich przez psa na użytek procesu karnego Jan Widacki s. 102-108
Clintonowskie doświadczenie Stanisław Mikke s. 111-113
Brulion Władysław Terlecki s. 114-115
Czy Sąd w Madrasie wyjaśnił sprawę zabójstwa premiera Indii Rajiva Gandhiego? Tadeusz Biliński s. 116-121
Pochwała absolutyzmu oświeconego Maria Szyszkowska s. 122-123
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [20] Witold Wołodkiewicz s. 124-129
Proces Maty Hari Ewa Stawicka s. 130-144
Bojownik sprawy polskiej Stanisław Milewski s. 145-147
Bojownik sprawy polskiej Stanisław Milewski s. 145-147
Z dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Grażyna Bałtruszajtys s. 148-155
50 lat Miodowa - Leszno : wspomnienia Ludwik Wołodkiewicz s. 156-166
(Stały) Międzynarodowy Trybunał Karny : triumf idealizmu nad polityką? Michał Płachta s. 167-174
Konferencja : Reforma prawa na Litwie i w Polsce a Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wilno, 2-3 października 1998 r. Stanisław Mikke s. 175-179
Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium, poświęconego instytucji ombudsmana i innym narodowym instytucjom praw człowieka Michał Herman s. 180-187
"Niezwykłe procesy", Ewa Stawicka, [Warszawa] 1998 : [recenzja] Paweł Ziętara Ewa Stawicka (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów", Jacek Czaja, Gdańsk 1998 : [recenzja] Jacek Widło Jacek Czaja (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Pieszczą i mordują" : fragment jednego wywiadu Krzysztof Piesiewicz Małgorzata Subotić s. 196
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 197-202
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 203-206
List otwarty do delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury Andrzej Tomaszek s. 207-209
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 210
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 211-219
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z 11 grudnia 1997 r. II SA/Gd 1703/96, II SA/Gd 1704/96, II SA/Gd 1706/96, SA/Gd 1707/96, II SA/Gd 1708 Dominik Tomaszewski Fryderyk Zoll s. 231-234
Powołanie s. 235
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich : zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie s. 236-242
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich : informacja o Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Rzeszowie Andrzej Grzywacz s. 242-244
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich : sprawozdanie ze szkolenia adwokatów i aplikantów adwokackich w Olejnicy w dniach 5, 6, 7 czerwca 1998 roku Andrzej Malicki s. 244-245
Varia S. W. M. s. 246
Szpalty pamięci : adwokat Henryk Seweryn Zawadzki (1901-1998) Bohdan Matusiak s. 247-248
Szpalty pamięci : adwokat Wacław Michałowski (1917-1998) Edmund Mazur s. 249-250
Sprostowanie błędu w komentarzu Zdzisław Krzemiński s. 253-254
Sprostowanie s. 254