Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Palestra
1996, Tom 40, Numer 11-12(467-468)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre aspekty wykonywania zawodu adwokata w Anglii i Walii
    Zacytuj
  • Udostępnij
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 1 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 9-19
Sfera faktów a naruszenie prawa : wstępne uwagi praktyka na tle kasacji karnej Stanisław Zabłocki s. 20-28
Zakaz opuszczania kraju : nowy środek zapobiegawczy w k.p.k. Beata Czechowicz s. 29-38
Dwa przykłady wykorzystania prawa rzymskiego we współczesnej praktyce prawnej Wojciech Dajczak s. 39-42
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 43-45
Sędzia - żona prokuratora Andrzej Cubała s. 46-47
Wybór Marian Filar s. 48-50
Takie i inne Stanisław Mikke s. 51-53
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [15] Witold Wołodkiewicz s. 54-57
Apolityczność Maria Szyszkowska s. 58-59
Okulary Witkiewicza Maciej Łuczak s. 60-63
Sprawa Józefa Piłsudskiego Ewa Stawicka s. 64-73
Brulion Władysław Terlecki s. 74-75
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 30) Marek Antoni Nowicki s. 76-80
[Artykuł prof. Stefana Trechsela, byłego prokuratora...] Marek Antoni Nowicki s. 81
Warunki zatrzymania przez policję Stefan Trechsel Piotr Jaworski (tłum.) s. 81-101
O sytuacji w czeskiej palestrze Ewa Stawicka s. 102-104
Niektóre aspekty wykonywania zawodu adwokata w Anglii i Walii Grzegorz A. Lewański s. 105-108
Rok 1939 : cz. 1 s. 109-124
Adwokaci krasomówcy Franciszek Sadurski s. 125-129
Trzy życiorysy Zbigniew Rene s. 130-139
Sprawozdanie ze stażu zagranicznego w Londynie (European Young Lawyers' Scheme 1996) Grzegorz A. Lewański s. 140-141
Prawa pacjentów V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria Środowiskowa : Tworki, 20-21 września 1996 r. Lech K. Paprzycki s. 142-147
"Europejska Konwencja Praw Człowieka w Centralnej i Wschodniej Europie - pierwsze praktyczne doświadczenia" Ireneusz Kondak Marek Antoni Nowicki s. 148-152
"Postępowanie cywilne - Kompendium", A. Zieliński, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Kodeks karny z orzecznictwem", K. Janczukowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Wojciech Cieślak Krzysztof Janczukowicz (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych", Warszawa 1995 : [recenzja] Mieczysława Zdanowicz s. 158-160
"W świecie występku i zbrodni", St. Milewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 164-168
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska Marcin Zaborski s. 169-176
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 177-180
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 181-188
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 189-193
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 194-196
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 197-204
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 października 1995 r. III CZP 143 Kazimierz Lubiński s. 205-210
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 1996 r. I CRN 9 Andrzej Marcinkowski s. 211-213
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. II KRN 137 Marian Filar s. 214-217
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 października 1995 r. I CR 9 Jerzy P. Naworski s. 218-225
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 226-227
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Andrzej Siemiński s. 228-232
Kronika adwokatury : varia s. 233
Szpalty pamięci : adwokat Władysław Sieroszewski (1900-1996) Wacław Szyszkowski s. 234-237
Szpalty pamięci : adwokat Andrzej Kiszą (1922-1996) Stanisław Janikowski s. 238-239
Szpalty pamięci : adwokat Bogdan Schmidt (1925-1996) Andrzej Kern s. 240-242
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Jasiński (1931-1996) Marian Rogozik s. 243-244
Uwagi do protokołu Krajowego Zjazdu Adwokatury w Poznaniu Karol Głogowski s. 245-246
Są na "liście katyńskiej" Roman Daniec s. 247-249
Komunikaty s. 250-256
Sprostowania s. 257