Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1993, Tom 37, Numer 11(431)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakaz obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę w sytuacji kolizyjnej : (część 1) Stanisław Zabłocki s. 4-20
Ochrona praw człowieka w świetle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego : (część 2) Lech K. Paprzycki s. 21-28
Uwagi na temat kary pozbawienia wolności i dozoru przystosowawczego dla recydywistów na tle projektów zmian kodeksu karnego Witold Szkotnicki s. 29-35
Nieuczciwa reklama : uregulowania w nowej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Andrzej Tomaszek s. 36-43
O projekcie nowelizacji procedury cywilnej Zdzisław Krzemiński s. 44-49
Przywracanie pamięci o obrońcach Grodna z 20-22 września 1939 roku Bronisław Młodziejowski s. 50-52
Spór o Prezydenta Ignacego Mościckiego Marian Marek Drozdowski s. 53-62
Pornografia : próba nowego uregulowania Lech Gardocki s. 63-66
Tu Rozgłośnia Polska Stanisław Mikke s. 67-69
Konflikty indyjskie Tadeusz Biliński s. 70-74
W sprawie szanowania tradycji (dobrej) i rzeczowej dyskusji Kazimierz Buchała s. 75-82
Być adwokatem "con amore" : w poszukiwaniu kanonu Henryk Pieliński s. 83-84
Sprostać wymogom współczesności Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 85-90
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 13) Marek Antoni Nowicki s. 91-95
Egzamin sędziowski w okresie okupacji niemieckiej Edward Łukasiak s. 96-98
Sądy polskie w Warszawie w latach 1914-1916 Roman Łyczywek s. 99-100
Zygmunt Hofmokl-Ostrowski Roman Łyczywek s. 100-101
Ze wspomnień warszawskiego adwokata Roman Łyczywek s. 102-103
Królestwo Kongresowe przed reformą sądów Roman Łyczywek s. 103-104
Sylwety obrończe Roman Łyczywek s. 104-105
Pamiętnikarz okresu przełomu : Kajetan Koźmian Roman Łyczywek s. 105-106
Wojna i lata powojenne Roman Łyczywek s. 106-107
"Stosunki majątkowe między konkubentami - zagadnienia wybrane", Andrzej Szlęzak, Poznań 1992 : [recenzja] Andrzej Zieliński Andrzej Szlęzak (aut. dzieła rec.) s. 108-111
"Alibi. Problematyka kryminalistyczna", Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 1993 : [recenzja] Anna Koziczak Tadeusz Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Słownik tajemnych gwar przestępczych", Klemens Stępniak, Londyn 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Klemens Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problemy reformy prawa karnego", Lublin 20-22 września 1993 r. Lech K. Paprzycki s. 118-123
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 124-135
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18.09.1992 r. III CZP 112 Zdzisław Krzemiński s. 136-139
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1992 r. I KZP 11 Leszek Sługocki s. 140-142
Glosa dotycząca postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28.04.1993 r. (I.A.Cz. 292 Marcjusz Szczepański s. 143-145
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Tomasz Majewski s. 146
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 146-147
Komunikaty s. 148-149
Sprostowanie s. 150
Konkurs na najlepszą pracę na temat skuteczności prawa w tworzeniu nowego ustroju gospodarczego s. 151