Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Palestra
1963, Tom 7, Numer 12(72)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma adwokatury Kazimierz Zawadzki s. 3-12
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1963 r. s. 12-30
Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym Kazimierz Piasecki s. 31-40
Tzw. międzyczasowe i międzynarodowe prawo karne (art. 2-11) w projekcie kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 40-46
Zmiany w kodeksie postępowania karnego i w kodeksie karnym w Związku Radzieckim Piotr Szczemielinow s. 46-47
Pytania i odpowiedzi prawne Bronisław Dobrzański Stanisław Garlicki s. 47-50
"Człowiek a prawo", Gustaw Radbruch, Getynga 1961 : [recenzja] Jerzy Milewski Gustaw Radbruch (aut. dzieła rec.) s. 51-54
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 54-56
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 57-59
Kronika : z życia izb adwokackich s. 59-60
Komunikaty s. 60