Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1961, Tom 5, Numer 5(41)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie na Walnym Zgromadzeniu Izby łódzkiej w dniu 19 marca 1961 r. : (fragmenty) Zygmunt Albrecht s. 3-9
Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowej strony w sprawach cywilnych Kazimierz Piasecki s. 10-26
Przeniesienie sporu należącego do właściwości komisji rozjemczej na drogę sądową Andrzej Wiśniewski s. 27-38
Ocena strony przedmiotowej wypadku drogowego Tadeusz Cyprian s. 39-60
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 60
Z problematyki postępowania doraźnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Emil Merz s. 61-67
Ustawa karna skarbowa a ogólne zasady prawa karnego Jerzy Śliwowski s. 68-83
Granice odpowiedzialności karnej i cywilnej pracownika Henryk Popławski s. 84-94
Ochrona prawna artystów-wykonawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanisław Siekierko s. 95-101
Ustawodawstwo karne ZSRR i nowy kodeks karny RSFRR Piotr Szczemielinow s. 102-109
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 109
Piętnastolecie "Wojskowego Przeglądu Prawniczego" Julian Polan-Haraschin s. 110-112
Z prasy o adwokaturze s. 113-116
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składach powiększonych. Sprawy cywilne za lata 1945-1959", W. Święcicki, K. Piasecki, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) Witold Święcicki (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Socjalistyczna dyscyplina pracy", Z. Salwa, Warszawa 1961 : [receenzja] A. Wiśniewski Zbigniew Salwa (aut. dzieła rec.) s. 118-119
"Przestępstwa w komunikacji drogowej", K. Buchała, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Buchała (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Co wolno przywieźć z zagranicy i wywieźć za granicą. Nowe opłaty celne", Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski s. 120-121
"Komentarz do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych", S. Gebert, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Stanisław Gebert (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Wzory pism procesowych w sprawach karnych", K. Bieńkowski, W. Sieroszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Krzysztof Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Przepisy o dostawach między jednostkami gospodarki uspołecznionej", oprac. J. Mayzel, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Jerzy Mayzel (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Wspomnienie pośmiertne : Julian Heilpern s. 125
Wspomnienie pośmiertne : Edmund Fischer s. 125-126
Z karty żałobnej s. 127-128
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 129-131
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 132-134
Kronika : odezwa w sprawie wyborów do Sejmu PRL i do rad narodowych s. 135
Kronika : dni prawnicze polsko-francuskie s. 135-136
Kronika : z życia izb adwokackich s. 136-152