Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Palestra
1996, Tom 40, Numer 7-8(463-464)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie kasacyjne a problem wymiaru kary Stanisław Zabłocki s. 6-12
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji w 1996 r. Andrzej Zieliński s. 13-26
Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym Marek Sychowicz s. 27-38
Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych : (wybrane zagadnienia) : cz. 1 Jerzy P. Naworski s. 39-56
Niezależność wykonywania zawodu adwokata w świetle regulacji prawnych europejskich i polskich Czesław Jaworski s. 57-66
Katyń 1995 r. : przedostatni rozdział Stanisław Mikke s. 67-98
Adwokaci polscy : ofiary NKWD w ZSRR - 1940 r. Andrzej Stoga s. 99-102
Uznanie za sprawcę Lech Gardocki s. 103-104
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 105
Gdy obrońca broni kilku oskarżonych : uwaga na kolizję interesów Andrzej Cubała s. 106-107
"Nauki starego Fryca" Marian Filar s. 108-109
"Oto jest..." Stanisław Mikke s. 110-113
Prawo i wyobraźnia Maria Szyszkowska s. 114-115
Tomasz Morus Ewa Stawicka s. 116-126
Powstańcza Warszawa Macieja Kwiatkowskiego Marian Marek Drozdowski s. 127-130
Brulion Władysław Terlecki s. 131-133
Prawo do rzetelnego procesu sądowego : część "cywilna" Marek Antoni Nowicki s. 134-142
Rok 1938 : cz. 2 s. 143-160
Adwokaci - społecznicy Franciszek Sadurski s. 161-164
Sprawozdanie z colloquium : "Nowe aspekty prawa handlowego w Europie. Polska wchodzi do OECD" Stanisław Rymar s. 165
Adwokat europejski dziś i jutro : streszczenie referatu Heinz Weil s. 166-170
Sprawozdanie z udziału w zorganizowanej przez Radę Europy w Strasbourgu, w dniach od 28 do 31 maja 1996 r., konferencji na temat uczestników postępowania sądowego Piotr Kruszyński s. 171-172
"Użytkowanie wieczyste w praktyce. Problematyka prawna", G. Bieniek, Z. Marmaj, Zielona Góra 1996 : [recenzja] Lesław Myczkowski Gerard Bieniek (aut. dzieła rec.) Zenon Marmaj (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie", Z. Majchrzyk, Warszawa 1995 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj", W. Grabowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Zdzisław Krzemiński Waldemar Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej", pod red. Józefa K. Gierowskiego i Adama Szymusika, Kraków 1996 : [recenzja] Maciej Tarnawski Józef K. Gierowski (aut. dzieła rec.) Adam Szymusik (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Okazanie. Problematyka kryminalistyczna", Ewa Gruza, [Warszawa] 1995 : [recenzja] Anna Koziczak Ewa Gruza (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Tajemniczy świat sekt i kultów", Jean Ritchie, Warszawa 1994 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jean Ritchie (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Twarzą do ściany", Janusz Krasiński, Warszawa 1996 : [recenzja] Jan Radożycki Janusz Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 196-197
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 198-202
Fragmenty jednego wywiadu : z Władysławem Terleckim dla miesięcznika "Odra" nr 5 z 1996 r. pt. "W paszczy polityki" rozmawiał Stanisław Bereś Stanisław Bereś Władysław Terlecki s. 203-205
Nota bene Heiner Müller s. 205
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 206-211
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 212-217
Wzory kasacji s. 218-228
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 229-235
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 236-241
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 242-245
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 246-252
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6 lutego 1996 r. III CZP 4 Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 253-258
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 października 1995 r. III CZP 138 Andrzej Marcinkowski s. 259-261
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 marca 1996 r. I KZP 2 Lech K. Paprzycki s. 262-267
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1995 r. I KZP 35 Kazimierz Postulski s. 268-274
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 października 1994 r. III KRN 144 Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 275-284
Kronika adwokatury : protokół z obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury Poznań 25-26 listopada 1995 r. Wojciech Celichowski Olgierd Jezierski Marek Woźnicki s. 285-312
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Wojciech Konopka s. 313-322
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Juliusz Janas s. 323-324
Kronika adwokatury : pamięci Stefana Starzyńskiego Jan Czerwiakowski Danuta Wróblewska-Frączak s. 325-329
Kronika adwokatury : varia Marek Antoni Nowicki s. 330
Z ostatniej chwili Adam Strzembosz s. 331