Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Palestra
1963, Tom 7, Numer 7-8(67-68)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michał Kulczycki : [wspomnienie] Stanisław Janczewski s. 1-4
Zagadnienie immunitetu adwokackiego Marian Cieślak s. 4-17
Odsetki za opóźnienie i inne małerialnoprawne skutki wytoczenia powództwa Bronisław Dobrzański s. 17-25
Z problematyki prawnej uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni Mirosław Gersdorf s. 26-35
Zarzut potrącenia w procesie adhezyjnym Lucjan Ostrowski s. 35-41
Ostatni etap Emil Stanisław Rappaport s. 42-45
Rozbieżność między zarzutem w postępowaniu przygotowawczym a zarzutem w akcie oskarżenia Adolf Dąb s. 45-48
Niektóre problemy z zakresu orzekania przez sąd rewizyjny Alfred Kaftal s. 48-57
Odpowiedzialność młodocianych w projekcie kodeksu karnego Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 58-62
Konstrukcja winy w projekcie kodeksu karnego Genowefa Rejman s. 62-68
Wokół pojęcia "zorganizowana grupa przestępcza" : (artykuł dyskusyjny) Jerzy Milewski s. 69-75
Prawnokarna ochrona członków rodziny w art. 23 ustawy z dnia 10. XII. 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu oraz w projekcie kodeksu karnego z 1963 roku Aleksander Ratajczak s. 76-83
O małoletnich pozwanych w procesie adhezyjnym Wiesław Daszkiewicz s. 83-89
Uwagi do odpowiedzi dra Breyera na pytanie nr I w zeszycie "Palestry" nr 2 z 1963 roku s. 90-92
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stanisław Garlicki s. 92-96
Głosy czytelników Edward Skrętowicz s. 96-98
Na marginesie obrony z urzędu Maria Patlowa s. 99-100
Prasa o adwokaturze s. 101-105
"Wypowiedzenie stosunku pracy", J. Szczerski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Szczerski (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego", L. Kubicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leszek Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 106-107
"Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia", L. Bar, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Kradzież czy paserstwo?", Maria Lipczyńska, "Nowe Prawo", 1963, nr 3 : [recenzja] M. Cybulska Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Czy oskarżenie za kradzież wyklucza skazanie za paserstwo?", Jan Bednarek, "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5 : [recenzja] M. Cybulska Jan Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Przymus poddawania się leczeniu", Jerzy Sawicki, "Państwo i Prawa", 1963, nr 4 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Ochrona nabywcy ruchomości a małżeńskie prawo majątkowe", Adam Szpunar, "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5 : [recenzja] M. Cybulska Adam Szpunar (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Kompensata renty z ubezpieczenia społecznego z odszkodowaniem należnym według prawa cywilnego", Stanisław Białek, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 5 : [recenzja] M. Cybulska Stanisław Białek (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"O zastosowaniu prawa cywilnego do umowy dostawy", Henryk Dawidowicz, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1963, nr 4 : [recenzja] M. Cybulska Henryk Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Stosunki prawnomajątkowe między małżonkami w CSRS : [recenzja artykułu J. Radimsky'ego opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr III-IV] J. R. J. Radimsky (aut. dzieła rec.) s. 114-115
Projekty zmian prawa rodzinnego w Japonii : [recenzja artykułu Eiichi Hoshino opublikowanego w "Annuaire de la législation française et étrangère", 1962] J. R. Eiichi Hoshino (aut. dzieła rec.) s. 115-116
Praca adwokata przy sporządzaniu ekspertyzy techniczno-samochodowej w ZSRR : [recenzja artykułu P. Rabinowicza opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 8] J. R. P. Rabinowicz s. 116-117
Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem samochodów w Norwegii : [recenzja artykułu C. Stabela opublikowanego w "Annuaire de la législation, française et étrangère", 1962] J. R. C. Stabel (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Zaostrzenie kar w stosunku do chuliganów w Grecji J. R. s. 118
Nowe ustawodawstwo karne dotyczące prostytucji i sutenerstwa w Izraelu i Portugalii : [recenzja artykułu opublikowanego w "Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé", 1963, nr 1] J. R. s. 118-119
Wspomnienie pośmiertne : Popoff S. J. s. 119-120
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 24 i 25 maja 1963 r. s. 120-136
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 136-141
Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich s. 141-149
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 150-154
Kronika : z życia izb adwokackich s. 154-156
Kronika : udostępnienie wniosków Prokuratury Generalnej w sprawach karnych toczących się w Sądzie Najwyższym s. 154
    Zacytuj
  • Udostępnij
Komunikaty W. Hańczakowski J. Pietrzykowski s. 156-158