Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1956, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rezolucja Naczelnej Rady Adwokackiej s. 3
Nowelizacja przepisów o adwokaturze w działalności Naczelnej Rady Adwokackiej Zygmunt Warman s. 4-12
W obliczu zadań nowych rad adwokackich Zygmunt Kopankiewicz s. 13-20
Zespołu adwokackie - teoria i praktyka : (artykuł dyskusyjny) Władysław Żywicki s. 21-29
Uwagi na temat tajemnicy zawodowej adwokata Alfred Włoch s. 30-40
Niektóre problemy aplikanckie : (artykuł dyskusyjny) Zdzisław Krzemiński s. 41-47
Opracowanie rewizji w procesie cywilnym Stanisław Garlicki s. 48-65
Próby reformy ustroju polskiej palestry w okresie Sejmu Czteroletniego Tadeusz Woner s. 66-77
W sprawie Węgier s. 78
Z działalności Naczelnej Rady Adwokackiej (20.IV.51 r. - 20.X.56 r.) Marian Rozenblit s. 79-84
Zmiany we władzach adwokatury s. 85-90
Wyciągi z ważniejszych uchwał Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 91-95
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Adwokatów s. 95-101
Od Redakcji s. 102