Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1963, Tom 7, Numer 9(69)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolenie aplikantów adwokackich według nowego regulaminu Stanisław Janczewski s. 1-7
Contra traditionem : (czy potrzebna jest obecnie instytucja obrońcy wojskowego?) Jerzy Muszyński s. 7-14
Z problematyki prawnej uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni : (dokończenie) Mirosław Gersdorf s. 15-21
Ruch samochodu jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za wypadek Andrzej Rembieliński s. 21-28
Refleksje na temat podżegania w projekcie kodeksu karnego Krystyna Daszkiewicz s. 28-34
Młodociani przestępcy w projekcie k.k. Teodor Szymanowski s. 34-39
W kwestii wykładni przepisu art. 420 § 1 k.p.k. Roman Łyczywek s. 39-42
Bójka i pobicie w projekcie k.k. Adam Zelga s. 42-47
Z historii wymowy sądowej w b. zaborze austriackim Jan Kocznur s. 47-56
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer R. Galster Stanisław Garlicki s. 57-61
"Prawo pracy. Przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia", oprac. J. Zieliński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Zbieg norm w polskim prawie cywilnym", A. Ohanowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Ohanwicz (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Skorowidz orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Kazimierz Piasecki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce", T. XIV, 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 65-66
"Kurs logiki dla prawników", T. Kotarbiński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 66
"Podatek obrotowy i podatek dochodowy. Dodatek II", J. Białobrzeski, W. Donner, K. Więckowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Donner (aut. dzieła rec.) Kazimierz Więckowski (aut. dzieła rec.) s. 66
O przedstawicielstwie jednostek gospodarki uspołecznionej występujących w procesie karnym w roli pokrzywdzonego : [recenzja artykułu Tomasza Majewskiego opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5] M. Cybulska Tomasz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 67
Wpływ cofnięcia pozwu na bieg przedawnienia M. Cybulska Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Zobowiązania i odpowiedzialność w uspołecznionym obrocie : [recenzja artykułu Stefana Buczkowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 5-6] M. Cybulska Stefan Buczkowski (aut. dzieła rec.) s. 69-71
Dobra osobiste w stosunkach pracy M. Cybulska Jan Jończyk (aut. dzieła rec.) s. 71-72
Charakterystyka prawna porzucenia pracy : [recenzja artykułu Walerego Masewicza opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1963, nr 5] M. Cybulska Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Praca adwokata przy ochronie praw autorów : [recenzja artykułu E. Wakmana opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 10] J. R. E. Wakman (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Zadania adwokatury w walce o umocnienie rodziny w CSRS : [recenzja artykułu O. Horaka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1963, nr III-IV] J. R. O. Horak (aut. dzieła rec.) s. 75
Belgijski eksperyment penitencjarny : [recenzja artykułu P. Cornila opublikowanego w "Revue de droit pénal et de criminologie", 1963, nr 4] J. R. P. Cornil (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Dolna granica wieku przy odpowiedzialności karnej : [recenzja artykułu opublikowanego w "The British Journal of Criminology", 1963, nr 5] J. R. s. 77
Nowe prawo o adopcji we Francji : [recenzja artykułu Pierre'a Raynauda J. R. s. 77-78
Nowe prawo o adopcji we Francji : [recenzja artykułu Pierre'a Raynauda opublikowanego w "Recueil Dalloz", 1963, nr 21] J. R. Pierre Raynaud (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Nie ma więzień w Grenlandii : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Probation", 1963] J. R. s. 78
Z karty żałobnej s. 79
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 80-82
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 82-84
Kronika : proces o znieważenie adwokata s. 84
Kronika : z życia izb adwokackich s. 85
Komunikaty s. 86
Książki i czasopisma nadesłane s. 86-88