Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1962, Tom 6, Numer 1-2(49-50)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurs s. 3
Tezy Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie reformy wykonywania zawodu adwokackiego s. 5-13
Miejsce i rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości : obrady plenum ZG Zrzeszenia Prawników Polskich s. 14
Problemy adwokatury Marian Mazur s. 14-44
Czy obrońca z urzędu uprawniony jest do udzielania substytucji? Zdzisław Czeszejko s. 45-48
W kwestii stosunku obrończego i substytucji obrońcy Marian Cieślak s. 48-56
O ustawowym unormowaniu spółdzielczego stosunku pracy Mirosław Gersdorf s. 57-72
Z problematyki odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia Kazimierz Piasecki s. 73-86
Ucieczka kierowcy Tadeusz Cyprian s. 87-95
Artykuł 286 k.k. a inne przestępstwa urzędnicze z rozdziału XLI k.k. oraz ich wzajemny stosunek Henryk Popławski s. 96-106
Rzymska Konwencja o ochronie artystów-wykonawców Stanisław Siekierko s. 107-113
Zmiana przepisów o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych Stanisław Cichosz Tadeusz Szawłowski s. 114-134
"Kwestia kobieca" w naszej adwokaturze Zygmunt Albrecht s. 135-142
Prasa o adwokaturze s. 143-146
"Komentarz do ustawy karnej skarbowej", J. Bafia et al., Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 147
"Projekt kodeksu cywilnego", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 147-148
"Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia", J. Bafia, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Bafia (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Kodeks karny RSFRR, Kodeks karnoprocesowy RSFRR, ustawa o ustroju sądów RSFRR", tł. L. Hochberg, red. M. Siewierski", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leo Hochberg (aut. dzieła rec.) Mieczysław Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Zagadnienia rad narodowych. Studium prawno-polityczne", M. Jaroszyński, Wydział Nauk Społecznych", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Maurycy Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 152-159
Ścisłe przestrzeganie prawa i ochrony prawnych interesów obywateli : [recenzja artykułu W. Zamjatin opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1961, nr 11] J. R. W. Zamjatin (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Adwokatura jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości : [recenzja artykułu Donalda Mc Innesa opublikowanego w "The Canadian Bar Journal", vol. 4, 1961, no 5] J. R. Donald Mc Innes (aut. dzieła rec.) s. 162
Zmiana przepisów o karze śmierci w Kanadzie : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Federal Probation", 1961, nr 9] J. R. s. 162-163
Oskarżony jako świadek we własnej sprawie : [recenzja artykułu H. F. Pfenningera opublikowanego w "Schweizerische Juristen-Zeitung (Revue Suisse de Jurisprudence)", 1961, nr 19] J. R. H. F. Pfenninger (aut. dzieła rec.) s. 163-164
Rozwód i wina w systemie socjalistycznych ustawodawstw małżeńskich : [recenzja artykułu Tobora Papa opublikowanego w czasopiśmie "PRAVNIK", 1961, nr 9] J. R. Teodor Pap (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Międzynarodowe studia nad architekturą więzień : [recenzja artykułu Lesli Fairweather opublikowanego w "The British Journal of Criminology", vol. 2, 1961, no 2] J. R. Lesli Fairweather (aut. dzieła rec.) s. 166-167
Rok 1961 w wymiarze sprawiedliwości s. 168-172
Wspomnienie pośmiertne : Wiktor Natanson Stanisław Janczewski s. 173
Z karty żałobnej s. 174-175
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 176-181
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 182-184
Zarządzenie NR 38/61 M. Rybicki s. 185-192
Kronika : z życia izb adwokackich s. 193-197