Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1971, Tom 15, Numer 4(160)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania samorządu adwokatury po VIII Plenurri KC PZPR Stanisław Godlewski s. 3-11
Ochrona ubezpieczeniowa adwokatów z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy Inetta Jędrasik-Jankowska s. 11-23
Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych Jan Gwiazdomorski s. 23-39
Zniesienie postępowania w procesie cywilnym Witold Broniewicz s. 39-58
Jeszcze o problemach umowy komisu : artykuł dyskusyjny Stefan Herman s. 58-62
Wina sprawcy karalnej niegospodarności Henryk Popławski s. 62-74
Charakter prawny nabycia przez repatrianta od Skarbu Państwa nieruchomości miejskiej Włodzimierz Dzięciołowski s. 74-76
W sprawie funkcji arf. 26 k. k. Tadeusz Bojarski s. 77-80
Pytania i odpowiedzi prawne Zbigniew Czerski s. 80-82
"Immunitety w polskim procesie karnym", Wojciech Michalski, [b.m.] 1970 : [recenzja] Zdzisław Krzemiński Wojciech Michalski (aut. dzieła rec.) s. 82-84
"Zabójstwo : studium kryminalistyczne i kryminologiczne", Brunon Hołyst, Warszawa 1970 : [recenzja] Jan Waszczyński Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Przyszłość Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Witold Dąbrowski s. 88-97
Biografie adwokatów w XIV i XV tomie Polskiego Słownika Biograficznego Roman Łyczywek s. 97-101
Naczelna Rada Adwokacka s. 101-103
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 103
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 104-105
Prasa o adwokaturze s. 108-111
Kronika s. 111-113
"Die Hearsay Rule und ihre Ausnahmen im englischen Strafprozess", P. Stelter, Berlin 1969 : [recenzja] M. Lipczyńska P. Stelter (aut. dzieła rec.) s. 113-115
Komunikat I. Pochwicki s. 115-116
Orzecznictwo Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej s. 196-198
    Zacytuj
  • Udostępnij