Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1988, Tom 32, Numer 4(364)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ryzyko prowadzenia zakładu na podstawie umownie zryczałtowanej odpłatności Mieczysław Piekarski s. 1-13
Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości : po roku Jan Czerwiakowski s. 14-25
O zatrudnianiu pracowników nauki w adwokaturze Andrzej Świątkowski s. 26-32
Przestępstwa z ustawy o związkach zawodowych Henryk Popławski Ryszard Skarbek s. 32-43
O potrzebie nowego uregulowania instytucji kary zastępczej za nie wykonaną grzywnę w prawie wykroczeń Jerzy Szumski s. 43-58
Płk mgr Narcyz Wiatr-Zawojna aplikant adwokacki komendant VI Obwodu Batalionów Chłopskich Stanisław Kołodziejski s. 58-69
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Jan Brudnicki 1917-1987 Tadeusz Badowski s. 70-71
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Bolesław Samolej 11.VIII.1907-12.VII.1987 Leon Kasperski s. 71-72
"Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w.", Hanna Zaremska, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Hanna Zaremska (aut. dzieła rec.) s. 73-75
"Pułapki społeczne", Elmer Hankiss, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Łyczywek Elmer Hankiss (aut. dzieła rec.) s. 75-77
"Osigurjawane na grażdanite prawo na zasztita w nakazatielnija proces na NRB", Stefan Pawłów, Sofia 1986 : [recenzja] Ryszard A. Stefański Stefan Pawłów (aut. dzieła rec.) s. 77-82
Konferencja historyczna w Klubie Adwokata w Krakowie Stefan Kosiński s. 82-85
V Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich Stefan Kosiński s. 82
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1986 r. (III CZP 58 Andrzej Zieliński s. 86-89
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1986 r. III CZP 48 Aleksander Oleszko s. 89-93
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 1985 r. SA/Gd 787 Bogumił Brzeziński s. 94-97
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 1986 r. (SA/Gd 848 Bogumił Brzeziński Jerzy Jezierski s. 98-101
Prasa o adwokaturze S. M. s. 101-104
Kronika : z życia izb adwokackich S. K. Ferdynand Rymarz Edmund Samborowski Andrzej Sanecki s. 104-107
Turniej piłki siatkowej Andrzej Sanecki s. 108
Sprostowanie s. 108