Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1961, Tom 5, Numer 6(42)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu Stanisław Janczewski s. 5-10
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 6 i 7 maja 1961 r. s. 11-21
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna 1959-1960) Zdzisław Krzemiński s. 22-29
Zakres obowiązków pełnomocnika z urzędu Mieczysław Piekarski s. 30-32
Uwagi na marginesie projektu prawa o orzecznictwie karno-administracyjnym Marian Cieślak s. 33-43
Uwagi o projekcie prawa o orzecznictwie karno-administracyjnym Jan Deręgowski s. 44-62
Skutki prawne braku podpisu pod uzasadnieniem wyroku i protokołem Alfred Kaftal s. 63-75
Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy? Tomasz Dybowski s. 76-83
Kolizja zasad gospodarności z obowiązującymi przepisami Henryk Popławski s. 84-92
Uzasadnienie wyroku a art. 73 i 294 k.p.k. Janusz Nowacki s. 93-97
Dni Prawnicze Polsko-Francuskie B. Falkiewicz s. 98-100
"Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy wprowadzające i związkowe z orzecznictwem okresu powojennego i komentarzem", K. Lipiński, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wykonawcze", Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski s. 102-103
"Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", S. Rozmaryn, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Stefan Rozmaryn (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz", J. Litwin, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Józef Litwin (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Ludzie i martwe paragrafy", T.1 ; "Paragrafy i żywi ludzie", T.2, J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 107-108
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 108
Przegląd zagranicznej prasy prawniczej s. 109-110
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 110
Z karty żałobnej : Edward Grabowski s. 111
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 112
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 113-114
Zarządzenie nr 1 Z. Sznek s. 115
Zarządzenie nr 191 Minsitra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1957 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania, zabezpieczenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego Z. Sznek s. 116-118
Kronika : z życia izb adwokackich s. 119-127
Sprostowanie s. 128