Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1990, Tom 34, Numer 4-5(388-389)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Musimy mieć europejskie prawo Aleksander Bentkowski Czesław Jaworski s. 3-8
Aby prawo w Polsce było stabilne s. 9
Co zmienić w prawie o adwokaturze? Zdzisław Krzemiński s. 10-13
Spółka jako forma wykonywania zawodu adwokata : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 14-18
Wybrane zagadnienia spółek świadczących pomoc prawną Józef Lubowiecki s. 19-23
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych Jan Szachułowicz s. 24-29
W kwestii spłat z gospodarstwa rolnego ustalanych w formie świadczeń naturalnych Elżbieta Kremer s. 30-34
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 35-40
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w dniu 23 lipca 1987 r. I PRN 36 Andrzej Świątkowski s. 41-47
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 maja 1985 r. D SA 2001-2002 Michał Kulesza s. 48-53
Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w N. z dnia 10 września 1988 r. SD 13 s. 54-55
Na marginesie powyższego orzeczenia Władysław Pociej s. 55-56
Szpalty pamięci : Dziekan adw. Piotr Pytka Ferdynand Rymarz s. 57-58
Szpalty pamięci : adw. Janusz Nowacki Henryk Nowogródzki s. 58
Szpalty pamięci : adw. Jan Chyczewski Kazimierz Askanas s. 58-59
Szpalty pamięci : adw. Adolf Gierak Janina Horbatowska Anatoliusz Walicki s. 59
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 60
Kronika adwokatury : odznaczenia, wyróżnienia s. 60-61
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej s. 61-62
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 62
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 62
Kronika adwokatury : varia s. 63
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje s. 63