Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1999, Tom 43, Numer 11(503)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria oceny opinii biegłego psychiatry i psychologa w postępowaniu karnym Lech K. Paprzycki s. 5-11
Zaskarżalność sądowych orzeczeń w sprawach o wykroczenia Paweł Pojnar s. 12-19
Wybrane problemy międzyczasowe ostatnich nowelizacji prawa rodzinnego Marcin Kłoda s. 20-28
Problem stosowania konstrukcji nadużycia prawa do fikcyjnych roszczeń alimentacyjnych Tomasz Justyński s. 29-34
Paralaksa Stanisław Mikke s. 35-36
„Rzym i Krym” s. 37-38
Mecenas miesięcznika "Ateneum” Stanisław Milewski s. 39-41
Praca publiczna i społeczna adwokata Bolesława Sekutowicza w 60. rocznicę śmierci Józef Marczuk s. 42-48
Adwokat Stanisław Mierzwa (1905-1985) Franciszek Sadurski s. 49-50
Rok 1959 (nr 6) Stanisław Janczewski Halina Piekarska s. 51-66
Różność, współdziałanie, wyzwolenie Krzysztof Maria Byrski s. 67-72
Europejska Konwencja Praw Człowieka - zakaz dyskryminacji Marek Antoni Nowicki s. 73-87
Wybrane przepisy z norweskiego prawa pracy Romuald Iwanow s. 88-93
Konferencja pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów na temat: „Międzynarodowy arbitraż w Polsce” Warszawa, 16-18 września 1999 r. Ewa Stawicka s. 94-95
Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów Warszawa, 18 września 1999 r. Ewa Stawicka s. 96-97
Doroczne spotkanie International League of Competition Law - LIDC w Wenecji (30 września-3 października 1999 r.) Andrzej Tomaszek s. 98-99
Spotkanie Londyńskiej Grupy Młodych Solicytorów Londyn, 1-3 października 1999 r. Ewa Stawicka s. 100-101
Godność człowieka : kilka uwag na marginesie Magdalena Serwatka s. 102-103
"Pieśń o Warze", Jan Zaściński, [b.m] 1999 : [recenzja] Stanisław Mikke Jan Zaściński (aut. dzieła rec.) s. 104-105
"Wnoszenie apelacji cywilnej : poradniki prawnicze", Z. Krzemiński, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Z. Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 106-107
"Hipnoza kryminalna", J. Siuta, J. Wójcikiewicz, Kraków 1999 : [recenzja] Andrzej Radek J. Siuta (aut. dzieła rec.) J. Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 108-111
"Dowód z opinii biegłego w procesie karnym", T. Tomaszewski, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław M. Przyjemski T. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 112-114
Dlaczego adwokat powinien podpisywać odpisy, kopie, kserokopie itp. pism procesowych i załączników? Andrzej Marcinkowski s. 115-116
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 117-127
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1998 r. Wiktor Cajsel s. 128-137
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1999 r. Kazimierz Postulski s. 138-142
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 października 1998 r. Andrzej Zieliński s. 143-145
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 1998 r. Jan Turek s. 146-154
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 155-156
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 157
Z życia izb adwokackich Andrzej Kozielski s. 157-158
Adwokat Janusz Ławrynowicz 1913-1999 Edmund Mazur s. 159-161
Adwokat Zbigniew Wojciech Strosznajder 1930-1999 Lech Zakrzewski s. 162-163