Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1985, Tom 29, Numer 2(326)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Dziekana Rady Adwokackiej Zygmunt Skoczek s. 1-8
Umowy międzynarodowe w świetle judykatury Sądu Najwyższego PRL Jerzy Jodłowiec s. 8-19
Uwagi o statutach Spółdzielni Mieszkaniowych w świetle nowego prawa spółdzielczego z 1982 r. Wiktor E. Łyszczak s. 19-36
"Rozliczanie się" przez członków Spółdzielni Mieszkaniowych z dotychczas zajmowanych mieszkań Jerzy Krzekotowski s. 36-43
Powołanie spadkobiercy gospodarstwa rolnego (podstawienie, przyrost) Michał Niedośpiał s. 43-50
"Przeszkody dowodowe" a zawieszenie postępowania karnego (artykuł dyskusyjny) Romulad Kmiecik s. 51-55
Adw. dr Jan Karzonek Zbigniew Dyka s. 55-57
Życie i sprawy adwokatury (myśli - aforyzmy) LXXII R. Łyczywek s. 57-58
"Wstęp do nauki o przestępcy", Stanisław Batawia, Wrocław 1984 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Stanisław Bataiwa (aut. dzieła rec.) s. 58-64
Z prac Prezydium NRA s. 64
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1983 r. III CZP 30 Elżbieta Kremer s. 65-68
Stefan Dałkowski s. 68-72
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1981 r. RW 47 s. 68-69
Glosa do powyższego wyroku z dnia 25.II.1981 r. Stefan Dałkowski s. 69-72
Prasa o adwokaturze s. 72-78
Kronika Centralna s. 79
Z życia Izb Adwokackich : izba bialostocka Jerzy Korsak s. 80
Izba bielska Filip Rosengarten s. 81-82
Izba krakowska Zbigniew Dyka s. 82-84