Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1968, Tom 12, Numer 1(121)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział adwokatury w obchodach Wielkiej Rocznicy s. 5-9
O bibliografię pamiętników adwokackich Roman Łyczywek s. 9-15
Zapomogi wyrównawcze do rent i dodatek urlopowy Witold Dąbrowski s. 15-22
Ograniczenia przeniesienia własności nieruchomości rolnej przy umowie o dożywocie Franciszek Błahuta s. 22-28
Wybrane aspekty zagadnienia likwidacji gospodarstwa rolnego Stanisław Rakowski s. 29-33
Niektóre aspekty zasady lex retro non agit w kodeksie cywilnym Władysław Chojnowski s. 33-38
Swoboda przedruku publikacji dziennikarskich w świetle prawa Bogdan Michalski s. 38-46
Wznowienie postępowania cywilnego : (dokończenie) Witold Broniewicz s. 47-57
Uwagi na tle praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa z art. 203-204 k.k. Zygmunt Wizelberg s. 58-73
Z problematyki obrony formalnej i materialnej w projekcie kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 73-88
Nowa ustawa o prawie autorskim w NRD Antoni Bądkowski s. 88-95
Jeszcze o wniosku restytucyjnym Edmund Mazur s. 95-98
50-lecie sądów obywatelskich Stanisław Janczewski s. 98-99
Wspomnienia z Piotrkowa Trybunalskiego : (w 50-lecie powstania sądownictwa polskiego : 1.IX.1917-1.IX.1967) Maksymilian Rudowski s. 100-105
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 105-107
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 108-111
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 112-113
Prasa o adwokaturze S. M. s. 113-119
Kronika : z życia izb adwokackich Aleksander Czacki J. Jasiński T. Penderecki S. Synowiec s. 119-124
Komunikaty : uchwała plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej powzięta w dniu 17 grudnia 1967 r. s. 125