Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Palestra
2004, Tom 49, Numer 3-4(555-556)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oto człowiek Ewa Stawicka s. 9
85 lat odrodzonej adwokatury polskiej : wprowadzenie s. 11-13
Znak pamięci, znak nadziei Stanisław Rymar s. 13-18
Wystąpienie Minister Jolanty Szymanek-Deresz, Szefowej Kancelarii Prezydenta RP s. 15-18
Henryk Krajewski – Patriota, Obywatel, Adwokat Andrzej Stoga s. 18-20
Adwokatura w najnowszej historii Polski Czesław Jaworski s. 20-27
Adwokatura Polska w XXI wieku Andrzej Kubas s. 27-32
CCBE i Polska Adwokatura w odniesieniu do kwestii Unii Europejskiej Hans-Jürgen Hellwig s. 32-39
Adwokatura a państwo i obywatel - dyskusja panelowa Lech Gardocki Roman Hauser Janusz Reiter Stanisław Rymar Marek Safjan s. 40-49
Na osiemdziesięciolecie Stanisław Mikke s. 50-52
Nasze zadania i program : zamiast prospektu Stanisław Car s. 53-56
Czasy pierwszej „Palestry” Paweł Ziętara s. 57-64
1924. W imię sztuki – do pierwszej krwi! Marek Sołtysik s. 65-70
Osiemdziesiąt lat temu Karolina Stremska s. 71-75
Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Mariusz Swora s. 76-86
E-czynności w pracy adwokata Barbara Pabin s. 87-96
E-administracja: szansą na załatwianie spraw drogą elektroniczną? Agnieszka Koniewicz s. 97-107
Udział osób prawnych w organach spółek kapitałowych Katarzyna Bilewska s. 108-114
Przestępstwo łapownictwa w świetle ostatniej nowelizacji Maria Szafraniec s. 115-125
Terroryzm lotniczy Marek Żylicz s. 126-129
Zjawisko rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pośrednictwem Internetu Krzysztof Gienas s. 130-141
Wolne i odpowiedzialne Stanisław Mikke s. 142-146
Prawo czy „wola ludu” Marian Filar s. 147-148
Józef Retinger – nieznany bohater Europy Andrzej Bąkowski s. 149-154
Triady – chińska mafia : (5) Nasz jest cały świat Tadeusz Biliński s. 155-160
„Specjalne” sądy wojskowe w Polsce w latach 1944–1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe) Marcin Zaborski s. 161-171
Adwokat Cezary Ponikowski (1854–1944) Andrzej Bąkowski s. 172-178
Juryści spod Wawelu (2) Stanisław Milewski s. 179-181
O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego Alfred Kaftal s. 182-183
Wiceminister Sprawiedliwości RSFRR o adwokaturze radzieckiej s. 183-184
Orzeczenie z 19 maja 1962 r. (WKD 72 s. 184-186
Przegląd Wydawnictw Prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 186-187
Prasa o adwokaturze s. 187-189
100 lat temu Karolina Stremska s. 190-194
Niemożliwość świadczenia w świetle zmian w niemieckim prawie zobowiązań Katarzyna Ludwichowska s. 195-198
Studia LL.M. – moda czy tradycja? Radosław Skowron s. 199-201
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik– grudzień 2003 r.) Marek Antoni Nowicki s. 202-209
Kilka uwag na temat interpretacji prawa wspólnotowego Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 210-214
Skarga na bezczynność instytucji wspólnotowych Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 215-221
"Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy", Henryk Haak, Toruń 2002 : [recenzja] Kazimierz Lubiński Henryk Haak (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym : orzecznictwo i piśmiennictwo", Lech K. Paprzycki, Anna Błachnio-Parzych, Rafał Paprzycki, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Gurgul Anna Błachnio-Parzych (aut. dzieła rec.) Lech K. Paprzycki (aut. dzieła rec.) Rafał Paprzycki (aut. dzieła rec.) s. 226-230
Sprawozdanie z konferencji „Wykładnia prawa” Magdalena Kornak s. 231-232
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 233-234
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 235-240
Czy podniesienie zarzutu nieważności testamentu przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek? Andrzej Marcinkowski s. 241-242
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 243-248
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 249-257
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2003 r. III CZP 81 Jerzy P. Naworski s. 258-264
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 2 października 2002 r. III PZP 17 Andrzej Świątkowski s. 265-268
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 15 października 2002 r. I A Ca 423 Wiesław Szczepiński s. 269-275
Z prac Prezydium NRA s. 276-281
Z prac Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 281-282
Z życia izb adwokackich Maciej Dzierżykraj-Lipowicz Krystian Kasperski Janusz Kutta Jerzy Szleszyński s. 283-297
Adw. Mirosław Jan Oskar Oppeln-Bronikowski (1920–2003) Edmund Mazur s. 298-300
Seminarium w Brukseli : Systemy prawne – analiza porównawcza : sprostowanie s. 301-303