Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1956, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Bolesława Bieruta s. 3
Od Redakcji s. 5-6
O wyższy poziom pracy adwokatury Tadeusz Rek s. 7-9
Niektóre zagadnienia adwokatury Franciszek Sadurski s. 10-23
Fundusz zasiłków N.R.A. Michał Kulczycki s. 24-28
Niektóre zagadnienia obrony w świetle zmian przepisów procedury karnej s. 29-36
Ostatnie zmiany k.p.k. Stanisław Rybczyński s. 37-43
Obrona w cywilnym procesie mankowym Stanisław Garlicki s. 44-48
Spotkanie z adwokaturą w Związku Radzieckim Marian Rozenblit s. 49-53
Z "praktyk" adwokackich : kilka uwag o brakoróbstwie s. 54-57
Z niedawnej - bezpowrotnej przeszłości Henryk Nowogródzki s. 58-61
Wybory do władz adwokatury s. 62-68
Wyciągi z ważniejszych uchwał plenarnych posiedzeń i Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 68-74
Wskazówki i wyjaśnienia S. G. s. 74-75
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw adwokatów s. 75-78
Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej s. 79