Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Palestra
1994, Tom 38, Numer 5-6(437-438)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kradziony samochód a ubezpieczenie Andrzej Karpowicz s. 5-7
Zastępstwo sądowe podmiotu gospodarczego wykonywane przez adwokata i radcę prawnego Jerzy Naworski s. 8-22
Spółka cywilna : (zagadnienia wybrane) Józef Zejda s. 23-30
Obrót prawami z papierów wartościowych Marek Gajek s. 31-34
Myśl Cezarego Beccarii we współczesnej nauce prawa karnego Andrzej Marek s. 35-42
Mediacja jako forma interwencji w sporze stron Agnieszka Pietrzyk s. 43-48
Historia est magistra vitae Stanisław Przyjemski s. 49-51
RPA po wyborach : zwycięstwo czy klęska demokracji? Lech K. Paprzycki s. 52-62
Ochrona instytucji państwowych w projekcie k.k. Lech Gardocki s. 63-65
Refleksje spod pomnika Marian Filar s. 66-67
Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest poborcą nienależnych świadczeń? Bogdan Błażejczak s. 68-73
Dokumenty Powstania Warszawskiego s. 74-84
Józef Piłsudski a polski anarchizm Marian Marek Drozdowski s. 85-92
Brulion Władysław Terlecki s. 93-95
Konkurs Stanisław Mikke s. 96-99
Sceptyk konsekwentny : Anatol France Roman Łyczywek s. 100-105
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 16) Marek Antoni Nowicki s. 106-109
Reguły stanu adwokackiego Wspólnoty Europejskiej Monika Bukała s. 110-123
Dyrektywa Rady nr 77 Marek Antoni Nowicki (tłum.) s. 124-127
Podróż sentymentalna Stanisław Rakowski s. 128-134
Rok 1926 s. 135-141
Wojna poza frontem Roman Łyczywek s. 142-143
Przemówienie na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w 1994 roku Mariusz Bogusz s. 144-149
"Od hipisów do satanistów", Jerzy Wojciech Wójcik, Kraków 1992 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Jerzy Wojciech Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 150-154
"Agenci i prowokatorzy. Z tajemnic carskiej Ochrany", Marek Ruszczyc, Warszawa 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marek Ruszczyc (aut. dzieła rec.) s. 155-159
75-lecie odrodzenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Maria Zabłocka s. 160-162
"Środki masowego przekazu a wymiar sprawiedliwości - przeciwnicy czy sojusznicy?" : seminarium Międzynarodowej Komisji Prawników, Madryt, 18-20 stycznia 1994 r. Lech K. Paprzycki s. 163-166
Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1992 r. III CZP 41 Michał Niedośpiał s. 167-173
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1992 r. WO 135 Stanisław Przyjemski s. 174-178
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 listopada 1992 r. (II A Kr 240 Maciej Tarnawski s. 179-184
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Płocku z dnia 29 grudnia 1993 r. II Kr 284 Leszek Sługocki s. 185-190
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 191
Nowe książki Paweł Panek s. 192-197
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 198-199
Kronika adwokatury : z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 199-200
Kronika adwokatury : z prac Komisji Nowelizacji Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej Jerzy Zduńczyk s. 200-204
Szpalty pamięci : Stefan Kazimierz Askanas 1909-1994 Edmund Mazur Andrzej Siemiński s. 205-210
Adwokatura Polska Anno Domini 1914 Roman Łyczywek s. 211-212
W sprawie księgi ku czci prof. dr. Mariana Cieślaka Stanisław Waltoś s. 213
Kilka uwag... nie jubileuszowych! Karol Głogowski s. 214-220
Sprostowanie s. 220