Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1965, Tom 9, Numer 11(95)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym : (problematyka związana z art. 177 k.p.c.) Lucjan Ostrowski s. 1-9
Wyrokowanie z urzędu w sprawach ze stosunków rodzinnych w polskim procesie cywilnym : (artykuł dyskusyjny) Tadeusz Rowiński s. 10-21
Wykluczenie członka ze spółdzielni pracy Mirosław Gersdorf s. 22-33
Ustanie członkostwa w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego i jego skutki Lesław Myczkowski s. 33-54
O okolicznościach obciążających Emil Merz s. 54-61
Perturbacje z karą grzywny Jan Palatyński s. 61-66
Sytuacja podejrzanego i obrońcy w postępowaniu przygotowawczym według prawa czechosłowackiego : (uwagi do noweli czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego) Václav Mandák A. Szafran (tłum.) s. 66-76
Kilka uwag o adwokaturze francuskiej Edward Majewski s. 76-83
Pytania i odpowiedzi prawne S. Janczewski W. Kamiński Jerzy Osieka Eustachy Wierzbowski s. 83-86
Zawód, a nie zawód Lech Grabowski s. 87-91
Uchwały Prezydium NRA s. 91-92
Komunikaty s. 92
Czy kierowca zawinił? : (przemówienie rewizyjne przed Sądem Najwyższym) Stanisław Nuszel s. 93-96
Prasa o adwokaturze s. 96-100
Kronika : z życia izb adwokackich s. 101-103
Sprostowanie s. 103