Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1984, Tom 28, Numer 2(314)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od komisarycznego do demokratycznego samorządu adwokackiego Zygmunt Skoczek s. 1-7
Uwagi praktyczne o ustawie - Prawo o ruchu drogowym Jacek Wasilewski s. 7-17
Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu Krystyna Krzekotowska s. 18-25
Postępowanie dowodowe według nowych przepisów o postępowaniu arbitrażowym Sławomir Dalka s. 25-32
Z zagadnień zawieszenia postępowania karnego Michał Jankowski s. 32-37
Procedura wykonywania pomocy prawnej w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych Feliks Prusak s. 37-47
Na marginesie książki Piotra Kruszyńskiego pt: "Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym" Alfred Kaftal s. 47-54
Skuteczność umowy międzynarodowej Piotr Daranowski Jerzy Szczęsny s. 55-60
Refleksje na marginesie opracowania H. Popławskiego s. 60-65
Wspomnienia pośmiertne Wacław Szyszkowski Józef Łukasiewicz s. 65-70
Kartki z historii s. 70
Z panteonu adwokatów polskich - adw. Herman Lieberman Stanisław Rakowski s. 71-75
Notatki Karol Pędowski Jacek M. Trawczyński s. 75-80
25 lat pozbawienia wolności czy kara śmierci? Filip Rosengarten s. 80-83
"Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym", E. Warzocha, Warszawa 1982 : [recenzja] Halina Wolak E. Warzocha (aut. dzieła rec.) s. 84-88
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Grzegorz Jurkiewicz s. 88-89
Naczelna rada adwokacka s. 90
Adwokatura za granicą Stefan Mizera s. 91-98
Prasa o adwokaturze s. 99-103
Kronika Zbigniew Jędrzejewski Filip Rozengarten Ferdynand Rymarz Kazimierz Surowiński Stanisław Szufel Jerzy Zaniemojski Bronisław Zioła s. 103-117
Listy do redakcji s. 117-119