Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Palestra
1965, Tom 9, Numer 5(89)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specjalizacja w adwokaturze Zbigniew Czerski s. 1-6
"Prawo i Życie" a sprawy odwokatury Zygmunt Skoczek s. 6-12
Ograniczenie obrotu gospodarstwami rolnymi w świetle przepisów kodeksu cywilnego Roman Dorożała s. 13-28
Nieufność i zaufanie w ruchu drogowym Aleksander Bachrach s. 28-39
Rozstrzyganie sporów w polskim handlu zagranicznym Jerzy Jakubowski s. 39-50
Pytania i odpowiedzi prawne W. Dąbrowski J. Szachulowicz s. 50-54
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 marca 1965 r. s. 55-67
Regulamin pracy rzeczników dyscyplinarnych, uchwalony na zasadzie art. 55 pkt 6 u.o u.a. przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 13 marca 1965 r. i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 24 marca 1965 r. s. 68-78
Czy wręczający korzyść majątkową urzędnikowi zawsze działa w warunkach uzasadniających wymiar kary grzywny stosownie do art. 42 § 2 k.k.? Stefan Wurzel s. 78-80
Kronika : z życia izb adwokackich s. 80-88
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 88