Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1966, Tom 10, Numer 2(98)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O substytucjach w zespole Zbigniew Czerski s. 1-6
O niektórych problemach adwokatury terenowej : (omówienie spotkania z czytelnikami "Palestry" w Rzeszowie) Paweł Asłanowicz s. 6-9
Odsetki Edward Muszalski s. 9-19
Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym Mieczysław Sośniak s. 19-31
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym według k.p.c. Witold Broniewicz s. 31-39
Kluczowe zagadnienia interpretacyjne ustawy antychuligańskiej Zygmunt Wizelberg s. 39-45
Sprawcy zagarnięcia mienia społecznego w świetle akt sądowych Michał Bereźnicki s. 45-51
Niektóre problemy adwokatury czechosłowackiej Andrzej Szafran s. 51-56
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Korzonek Karol Potrzobowski s. 56-60
"Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym", S. Wójcik, Kraków 1965 : [recenzja] Janusz Szwaja Sylwester Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 60-66
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 66-68
Prasa o adwokaturze S. M. s. 68-73
Nowości Wydawnictwa Prawniczego J. I. Bielski s. 73-78
Kronika : z życia izb adwokackich s. 79
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zawiadomienie s. 79
    Zacytuj
  • Udostępnij