Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1975, Tom 19, Numer 1(205)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania adwokatury z związku z wejściem w życie kodeksu pracy J. Z. s. 3-5
Punkty styku kodeksu pracy z kodeksem i prawem cywilnym Czesław Przymusiński s. 6-12
Układy zbiorowe pracy w świetle kodeksu pracy Zbigniew Salwa s. 13-21
Odpowiedzialność materialna pracowników w kodeksie pracy Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 21-31
Przedawnienie roszczeń w kodeksie pracy Witold Formański s. 32-45
Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym Zbigniew Czerski s. 46-54
Orzekanie w sprawach wynikłych ze stosunku pracu Józef Zieliński s. 54-68
Ciągłość pracy według przepisów kodeksu pracy Janina Kruszewska s. 68-86
Odprawa pośrmiertna Zdzisław Gołębiowski s. 86-95
Brak zachowania kultury rozprawy sądowej jako zarzut rewizyjny w procesie karnym Jan Palatyński s. 95-97
Zmiany w regulaminie Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Karol Potrzobowski s. 97-99
O ochronie życia i skracaniu cierpienia Karol Pędowski s. 100-103
Skracanie nieznośnego życia Mieczysław Szerer s. 103-108
Pytania i odpowiedzi prawne Zdzisław Krzemiński s. 109-111
"Zagadnienia recydywy w prawie karnym", Danuta Pleńska, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Ćwiąkalski Danuta Pleńska (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XVIII Roman Łyczywek s. 115-117
Naczelna Rada Adwokacka : z prac Prezydium NRA s. 117-119
Do Czytelników „Palestry" w sprawie Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich s. 120
Tymczasowy spis haseł do I Tomu Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich s. 121-128
Prasa o adwokaturze S. M. s. 137-138
Kronika centralna s. 138-139
Izba gdańska Lucjan Ostrowski s. 139-140
Izba kielecka Kazimierz Hamala s. 140
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 140-141
Izba olsztyńska s. 141
Izba poznańska A. Woźnicki s. 141-142
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 143-145
Izba szczecińska J. Z. s. 145
Izba zielonogórkska Janusz Lipka s. 145-146
Wiedeńska "Palestra" - daleka i bliska Stanisław Podemski s. 147-152
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie zawiadamia, że w miesiącu styczniu 1975 r. ukażą się następujące nowości s. 153