Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1972, Tom 16, Numer 4(172)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień potrącenia w procesie cywilnym Jan Krajewski s. 3-22
Rozporządzanie niektórymi składnikami gospodarstwa rolnego pomiędzy małżonkami Stanisław Rakowski s. 22-31
Kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego Kazimierz Zaremba s. 31-35
Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej Alicja Gersdorf s. 35-50
Poręczenie w ustawie i w praktyce sądowej Mikołaj Leonieni Wojciech Michalski s. 50-62
"Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego, zobowiązanie łączne pracownika handlu", Lech Dzikiewicz, [Warszawa] 1971 : [recenzja] Stanisław Garlicki Lech Dzikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 63-67
Ja mam to już za sobą... : uwagi na marginesie artykułu Władysława Żywickiego pt.: Gospodarka finansowa Warszawskiej Izby Adwokackiej, "Palestra" nr 10 Lech Grabowski s. 68-76
Kilka uwag do artykułu adw. W. Żywickiego Jan Zaborowski s. 77-80
Świadczenia dla emerytów z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Witold Dąbrowski s. 81-87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Jerzy Biejat s. 88-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 94-97
Kronika : z życia izb adwokackich A. Cincio Zenon Gniatkowski s. 98-105
Idee społeczne w procedurze sądowej : (w związku z książką Mauro Cappellettiego) Marian Cieślak s. 106-110
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 111